דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

שלבי הטיפול בבקשה לתמיכה במו"פ

לאחר שהחברה בחרה את המסלול והתוכנית המתאימים לה, ולאחר שהכינה את הבקשה עצמה על גבי הטפסים המיועדים לכך, מגישה החברה את בקשתה. בקשת החברה מוגשת על גבי טפסים מובנים, המתעדכנים מעת לעת ומכסים את מכלול ההיבטים של התוכנית.
 

סימנייה