דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

עידוד החדשנות בתעשייה המסורתית

 

תעשיות הטכנולוגיה המסורתית מתקשות להתמודד עם התחרות הגלובלית הגוברת והולכת. כדי למנוע קיפאון ונסיגה בתחומי התעשייה המסורתית, רשות החדשנות מספקת תמריצים שהותאמו במיוחד לצורכי תעשייה זו במטרה לעודד חדשנות במגזר זה.

מטרת המסלול:
לעודד מפעלי תעשייה מסורתית לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, כדוגמת פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור מוצרים קיימים, שיפור תהליכי ייצור ועוד. בנוסף, מסלול זה מסייע למפעלים אלה בפיתוח אסטרטגיות חדשות המבוססות על בידול טכנולוגי במטרה ליצור יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

למי מיועד המסלול?
לתעשיות ישראליות שפעילותן העיקרית היא בענפי תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או בענפי תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית, כהגדרתם לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ענפים אלה כוללים בין היתר את התחומים הבאים: פלסטיק, גומי, מתכת, זכוכית, קרמיקה, חומרי בניין, טקסטיל, עץ, עור, נייר, צורפות ומזון.

חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר השתתפות במסלול יכולות לפנות לרשות החדשנות בבקשה לביצוע בדיקה מקדמית לשיוכן לתחומי התעשייה המסורתית.

מה מקבלים?
חברות במסלול זה יוכלו להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ במהלך כל השנה.
הכרה בהוצאות הייחודיות הבאות (בנוסף להוצאות הניתנות להכרה לכלל החברות):

  • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
  • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 שקלים.
  • הוצאות שכר של עד שלושה עובדים בשיעור העסקה הקטן מ-10%.
  • הוצאות לקורסים ולהשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של המסלול בהיקף תקציבי שאינו עולה על 25,000 שקלים.
  • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות.
  • הוצאות עבור פעילויות למסחור ולשיווק תוצרי המסלול לחו"ל בהיקף של עד 10% מתקציב התכנית המאושרת.
  • הכרה בעלות שעות שימוש במכונה יקרה, אשר השימוש בה הכרחי לצורך המחקר.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> תנאים מועדפים ומותאמים:
מסלול זה מאפשר לכלל מפעלי התעשייה המסורתית תנאים מועדפים ומתאימים לצרכיהם, לצורך יישום תכניות לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות, המקנים לחברה יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.
> הטבות לחברות בראשית דרכן במו"פ שמייצרות בארץ: המסלול מציע תנאים משופרים במיוחד ופטור מתמלוגים לחברות, הנמצאות בראשית דרכן במו"פ ומייצרות את מוצריהן בארץ, כדי להקל עליהן את קבלת ההחלטה האסטרטגית לכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח (בכפוף לאישור מועצת הרשות).

איך מגישים בקשה?
בטרם הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר.
יש למלא את טפסי הבקשה המקוונים, הייעודיים לחברות מתחום התעשייה המסורתית, הנמצאים, באתר ולצרף את המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לגודל החברה ולתקציב המבוקש.
> הליך הגשה מקוצר: חברות תעשייה מסורתית מתחילות במו"פ, המייצרות את מוצריהן בארץ, יכולות להגיש בקשה בהליך מקוצר, בהתאם לתנאים המפורטים באתר רשות החדשנות. הליך מקוצר זה נועד להקל על חברות אלה, המבקשות תמיכה בפעם הראשונה, ולסייע להן בהגשת בקשה לתכנית.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת ייצור מתקדם

דוא"ל: AM@innovationisrael@org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: המסלול לעידוד חדשנות בתעשייה המסורתית

 

 

מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית

המכינה היא כלי משלים שמפעילה רשות החדשנות לטובת התעשייה המסורתית, אשר נועד לסייע לחברות מהתחום שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות או לחברות אשר פעילויות המו"פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה. 

במסגרת המסלול, מקבלות החברות השתתפות במימון הוצאות הייעוץ, הכולל מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות קיימות, גיבוש מטרות עתידיות, בחינת הפערים הטכנולוגיים והכוונה לשיפור היכולות באמצעות יישום טכנולוגיות ומוצרים מתקדמים יותר. 

תהליך העבודה במכינה כולל שני שלבים:

שלב א' - בחינת היכולות והמוצרים הקיימים בחברה, סיעור מוחות עם צוות החברה, זיהוי כיווני פיתוח אפשריים, איסוף מידע טכנולוגי ושיווקי, התמקדות במוצרים רלוונטיים לאור המידע שנאסף והכנת דוח ביניים כמפת דרכים טכנולוגית.

שלב ב' - בדיקת היתכנות טכנולוגית ועסקית של הכיוונים המומלצים והתמקדות בכיוון הפעולה הנבחר, תוך בחינת המשאבים הנחוצים והפעילויות הדרושות לסגירת הפערים הטכנולוגיים מול התועלת העסקית הצפויה והכנת דוח מסכם.

מטרת המסלול:
יצירת שינוי ארגוני-תרבותי בחברות מענפי התעשייה המסורתית, הכולל הנחלת ערכים ושיטות עבודה לביצוע מתמיד של חדשנות ומו”פ הנגזר מדרישות השווקים. מכינת המו"פ תעצים את כושר התחרות של החברות המשתתפות באמצעות הטמעת תהליכי מו"פ ואימוץ טכנולוגיות חדשות.

למי מיועד המסלול?
לחברות מענפי התעשייה המסורתית המעוניינות לקבל ייעוץ והכוונה כדי לעשות את הצעדים הראשונים שלהן במו"פ או לחברות אשר יכולות המו"פ שלהן זקוקות להכוונה ולשדרוג. היועצים ייבחרו על ידי החברה מתוך מאגר היועצים של המסלול, אך החברות הפונות רשאיות לבחור גם יועץ מטעמן ובלבד שיאושר על ידי ועדת ההיגוי למסלול.

מה מקבלים?
> ההתקשרות תבוצע בין רשות החדשנות לבין החברה, שתתקשר עם היועץ שנבחר על ידה.
רשות החדשנות תממן 75% מעלות הייעוץ, והחברה תממן 25% מעלות זו.
תקרת התעריף לשעת הייעוץ היא 200 שקלים לשעה. החברה תקבל מימון של עד 200 שעות.
למימון סקר שוק, סקר פטנטים או סקר טכנולוגי – רשות החדשנות תממן 75% מהעלות בפועל עד תקרה של 12,000 שקלים בתוספת מע"מ.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> ייעוץ והכוונה:
חברה הפונה למכינת המו"פ תקבל יועץ מקצועי, שיסייע לה לזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיה הנוכחיות, לאתר את כיווני הפיתוח האפשריים ולהכינה לקראת ביצוע תכנית מו"פ.

איך מגישים בקשה?
יש להגיש בקשה להשתתפות במסלול ולקבל אישור מראש מוועדת ההיגוי, בהתאם לנהלים המפורסמים באתר רשות החדשנות.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת ייצור מתקדם

דוא"ל: AM@innovationisrael@org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית

 

 

סימנייה