דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

שת"פ במחקר ובפיתוח עם תאגידים רב-לאומיים

מסלול זה מיועד לשיתופי פעולה בינלאומיים בין תאגידים זרים לבין חברות ישראליות.

מטרת המסלול:
לאפשר לחברות ישראליות, קטנות ובינוניות, ליצור קשרים עם תאגידים רב-לאומיים ולהשתלב בפעילות הטכנולוגית והשיווקית שלהם. המסלול מעודד יצירת קשרים ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הצדדים. לרשימת התאגידים הזרים המשתתפים במסלול.​​​​​​

למי מיועד המסלול?
לחברות טכנולוגיות ישראליות, ובמיוחד לחברות הזנק צעירות וחדשניות, העוסקות במחקר ובפיתוח ומעוניינות לסלול את דרכן לשווקים ולערוצי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל.

מה מקבלים?
​מענק בשיעור של 20%-50% מתקציב הפיתוח המאושר על ידי ועדת המחקר של רשות החדשנות.
סיוע ותמיכה מצד תאגיד זר רב-לאומי השותף בצורת ייעוץ, שירותים ומשאבים.
אפשרות לשתף את התאגיד הרב-לאומי בבעלות על הקניין הרוחני שייווצר בפרויקט המשותף באמצעות הסכם בין השותפים בפרויקט.

תנאי המסלול:
> היכולת לממן 50%-80% מתקציב המו"פ המוגש במסגרת המסלול.
החוזה שייחתם בין הצדדים, המסדיר את הזכויות על הקניין הרוחני שייווצר במסגרת השת"פ, יעמוד בחוק המו"פ ובכללי המסלול.
יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה והמחייבת עבור חברות הניגשות למסלול, המפורטת באתר.

איך מגישים בקשה?
יש למלא את טפסי הבקשה המקוונים, הנמצאים באתר, בהתאם לגודל החברה, לתקציב הנדרש ולהנחיות המפורטות בו.
בנוסף להגשת הבקשה המקוונת – יש לחתום על טופס ההצהרה וההרשאה ולשלוח בדואר.

 

לפרטים וליצירת קשר:
המערך הבינלאומי

דוא"ל: IC@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: שת"פ במחקר ובפיתוח עם תאגידים רב-לאומיים

 

מסלול לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת ישראל של חברות רב-לאומיות

מסלול המעודד חברות רב-לאומיות הפועלות בתחומי התעשייה המסורתית או התעשייה המסורתית המעורבת להקים מרכזי פרויקטים בשיתוף עם גורם ישראלי, תוך מיקוד הפעילות ביצירת מחקר ופיתוח בפריפריה ובתעשייה המסורתית.

מטרת המסלול:
לעודד חברות רב-לאומיות תעשייתיות מתחומי התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת ולהקים מרכזי פרויקטים במדינת ישראל, תוך מיקוד פעילות המרכז ביצירת מחקר ופיתוח בפריפריה ובתעשייה המסורתית. התמיכה הניתנת במסגרת מסלול זה, כמענק מדינה, מיועדת להקמת מרכזי הפרויקטים ולהפעלתם באופן שוטף, ולא רק עבור הפרויקטים שיבוצעו במסגרתם.

למי מיועד המסלול?
> לחברה רב-לאומית
העומדת בשני התנאים הבאים:
- היקף מכירות כולל של החברה עולה על 2.5 מיליארד דולר בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
- חברה תעשייתית מתחום התעשייה המסורתית או המעורבת.
​> לשותף הישראלי - חברה ישראלית או קבוצת מחקר אקדמית שאינם קשורים באופן ישיר או עקיף לחברה הרב-לאומית.
​> למרכז פרויקטים - חברה ישראלית הנמצאת בבעלות מלאה של החברה הרב-לאומית ומתפקדת כנציגתה בישראל.

מה מקבלים?
מענק מדינה שיהיה בסכום המינימלי מבין שלוש האפשרויות הבאות:
​> 40% מהיקף הוצאות ההפעלה של מרכז הפרויקטים.
​> 50% מהיקף ההשקעות בכלל הפרויקטים המבוצעים עם השותפים הישראלים.
​> היקף השקעות המרכז בפרויקטים בפריפריה ובתעשייה המסורתית, תוך הפעלת מקדם של 115% למסלולים הפועלים באזור פיתוח א' ומקדם של 85% למסלולים הפועלות באזור פיתוח ב'.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
​> שיתופי פעולה אסטרטגיים:
לתאגידים ולחברות רב-לאומיות גדולות יש יתרון מובהק במסחור, ייצור ושיווק מוצרים. המסלול מעודד יצירת קשרים ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין החברות הרב-לאומיות לבין חברות טכנולוגיות החדשניות הישראליות, המעוניינות להגיע לשווקים ולערוצי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל.
​> תרומה לטיפוח הפריפריה: החברות המשתתפות במסלול זה מהוות מנוע צמיחה כלכלי ותורמות לטיפוח חדשנות לצמצום הפערים בין אזורי פיתוח למרכז.

איך מגישים בקשה?
חברה המעוניינת בהכרה כמרכז פרויקטים תגיש את בקשתה למנהל המסלול. על הבקשה לכלול פירוט בנוגע לתנאים הבאים:
​> החברה התאגדה בישראל.
​> החברה מצויה בבעלות מלאה של חברה רב-לאומית.
​> החברה מתפקדת כנציגת החברה הרב-לאומית בישראל.
​> קבלת הצהרה מהחברה הרב-לאומית בנוגע לכוונתה להפעיל את מרכז הפרויקטים בישראל לתקופה של לפחות חמש שנים.
​> הצהרת החברה על יכולתה להפעיל פרויקטים עם חברות ישראליות או עם האקדמיה תוך מתן ליווי טכנולוגי וייצוג הפרויקט בפני החברה הרב-לאומית.
​> תכנית רב-שנתית המתייחסת לפרויקטים הצפויים לפעול במסגרת מרכז הפרויקטים.
​> התחייבות החברה לפעול בהתאם להוראות רשות החדשנות.
​> פרטים על מנהלי החברה.

לפרטים וליצירת קשר:
המערך הבינלאומי

דוא"ל: IC@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מרכזי פרויקטים של חברות רב-לאומיות

 

 

סימנייה