דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

קרנות דו-לאומיות

הקרנות הדו-לאומיות הן ישויות משפטיות נפרדות אשר מופעלות על ידי רשות החדשנות ומקבילותיה במדינות הזרות בעקבות הסכמים שנחתמו בין ממשלת ישראל לבין ממשלות המדינות השותפות בכל קרן. המדינות מעבירות לקרנות הדו-לאומיות סכום כסף שנועד למימון פרויקטי מו"פ משותפים בין חברות ישראליות לבין חברות זרות.

כיום קיימות ארבע קרנות דו-לאומיות:

BIRD – ישראל-ארצות הברית
CIIRDF – ישראל-קנדה
SIIRD – ישראל-סינגפור
KORIL – ישראל-קוריאה

מטרת המסלול:
להגדיל את כושר התחרות והיתרון היחסי של חברות ישראליות בשוק העולמי, על ידי עידוד שיתופי פעולה ביניהן לבין חברות זרות, קידום ופיתוח של טכנולוגיות משלימות וחדשות, והקטנת החשיפה הפיננסית והטכנולוגית.​​

למי מיועד המסלול?
לחברות תעשייתיות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג פיתוח של מוצרים אזרחיים או של תהליכי ייצור חדשניים עם שותף בינלאומי.
לחברות טכנולוגיה וחברות סטארט-אפ ישראליות המעוניינות ליצור קשרים אסטרטגיים ושיתופי פעולה עם חברות מתאימות בחו"ל כדי להרחיב את פעילותן, לאתר מקורות מימון נוספים למחקר ופיתוח, לפרוץ לשווקים חדשים וליהנות מגישה לידע ולטכנולוגיה הקיימים רק בחו"ל.

מה מקבלים?
סיוע במציאת שותף ובהסדרת שיתוף הפעולה.
סיוע כספי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט למטרות מחקר ופיתוח.

תנאי המסלול:
התמיכה בחברות נעשית בכפוף לנוהלי הקרנות השונות, ובכללם:
על המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה אזרחי להיות חדשני, מוכן למסחור ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל וכלכלת המדינה הזרה.
החברות השותפות חייבות להיות בעלות יכולת ליישם את הפרויקט ואת תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.
מוסדות מחקר וגופים אקדמיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה אך ורק כקבלני משנה ולא כשותפים מלאים (למעט בקרן SIIRD שבה הצד הסינגפורי יכול להיות גוף מחקרי).
על החברות השותפות להראות כי שיתוף הפעולה ביניהן נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.
החברות השותפות יחתמו ביניהן על הסכם מסחרי להסדרת הבעלות על כל קניין רוחני אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו.
יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה, הנמצאת באתרי הקרנות, המפרטת את חובות וזכויות החברה.

לפרטים אודות הגשת בקשה, מציאת שותף ויצירת קשר:
BIRD - www.birdf.com
CIIRDF - www.ciirdf.ca
SIIRD - www.siird.com
KORIL - www.koril.org

 

מרכזי מו"פ פיננסיים בישראל המנוהלים על ידי תאגידי ענק זרים

רשות החדשנות מפעילה מסלול למרכזי מו"פ פיננסי שנועד להרחיב את הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל ולייצר מנוע צמיחה חדש למשק הישראלי, בענפי הפיננסים ההולכים ותופסים מקום משמעותי בכלכלה הגלובלית. 

מטרת המסלול:
לעודד תאגידים פיננסיים בינלאומיים להקים בישראל מרכזי מחקר ופיתוח טכנולוגיים, המשמשים את התעשייה הפיננסית העולמית ותורמים להרחבת הידע והיכולות של ישראל בענפים אלה. הודות למסלול זה רכש המשק הישראלי כלים לניצול היתרון היחסי הטמון במו"פ ובהון אנושי.​​

למי מיועד המסלול?
לחברות רב-לאומיות זרות בעלות הכנסה שנתית של לפחות 10 מיליארד דולר אמריקאי הפועלות בענפי הפיננסים.

מה מקבלים?
אישור הפרויקטים הוא רב-שנתי - לתקופה של חמש שנים.
שיעורי התמיכה הממשלתית במסלול עומדים על 40% לפרויקטים שיבוצעו בשנה הראשונה והשנייה מיום תחילת פעילותו של המרכז, 30% בשנה השלישית והרביעית ו-25% בשנה החמישית.
בהתאם למדיניות התמיכה בפריפריה, פרויקטים שיבוצעו באזורים אלה יזכו לשיעורי תמיכה של 50% בשנה הראשונה והשנייה, 40% בשנה השלישית והרביעית ו-35% בשנה החמישית.

תנאי המסלול:
במסגרת המסלול החברות מתחייבות להעסיק בישראל לפחות 25 עובדי מו"פ, בתום השנה הראשונה של תקופת הפעילות המאושרת.
בתום השנה השנייה הן מתחייבות להעסיק לפחות 50 עובדי מו"פ, ומתום השנה השלישית ואילך - לפחות 80 עובדי מו"פ.

איך מגישים בקשה?
יש לפנות בדוא"ל למידע נוסף וליצירת קשר.

לפרטים וליצירת קשר:
המערך הבינלאומי

דוא"ל: IC@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מרכזי מו"פ פיננסיים בישראל המנוהלים על ידי תאגידים זרים

 

 

סימנייה