דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

הסכמים רב-לאומיים: מסגרות בינלאומיות באירופה לשת"פ במו"פ וחדשנות

תכנית המסגרת למחקר וחדשנות של האיחוד האירופי

תכניות המסגרת למחקר וחדשנות של האיחוד האירופי מהוות את הפלטפורמה הגדולה בעולם לשיתוף פעולה בינלאומי במו"פ בין גופים מעולם המסחר והתעשייה לבין קבוצות מחקר באקדמיה. תכניות אלה מתחדשות בכל כמה שנים. התכנית הנוכחית "הורייזן 2020" פועלת בשנים 2014-2020 ותקציבה הכולל עומד על כ-77 מיליארד אירו. ישראל עתידה להשקיע בקופת התכנית כמיליארד אירו לאורך שבע שנות קיומה. התכנית מעניקה מימון ישיר ליצירת מאגד )קונסורציום( בין כמה שותפים לפעילות מו"פ וחדשנות של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר, ארגונים ציבוריים ופרטיים ועוד. כמו כן, מפעילה התכנית שתי תת-תכניות תמיכה המיועדות למגיש בודד: ERC - לחוקרים מצטיינים למחקר פורץ דרך, ו- SME Instrument - לחברות קטנות ובינוניות.

ISERD, המִנהלת הישראלית לתכנית המסגרת למחקר וחדשנות של האיחוד האירופי, היא הגוף הממלכתי המופקד על שילוב מדינת ישראל במרחב המחקר האירופי (ERA) European Research Area. במסגרת תפקידה, ISERD מקדמת יצירת שיתופי פעולה של גופים ישראלים בתכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי.

מטרת התכנית:
מתן הזדמנות לגופים ישראליים להשתלב אסטרטגית במסגרות המו"פ, החדשנות והשיווק של אירופה. התכנית מרחיבה את תחומי הפעילות של הגופים המשתתפים בה ותורמת למיצובם בחוד החנית של הטכנולוגיה העולמית.

למי מיועדת התכנית?
>
כל גוף או ישות משפטית שיפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר ופיתוח בינלאומיים. לתכנית פונים גורמים שונים - חברות, חברות הזנק, תאגידים, מוסדות מחקר ואקדמיה, משרדי ממשלה, בתי חולים, רשויות עירוניות, מלכ"רים ועוד.

מה מקבלים?
>
 מענק כספי לביצוע הפרויקט ללא ויתור על קניין רוחני
> אפשרות לממש פרויקטים עתירי חזון וממון
> ליווי מנהלתי בכל תהליך ההגשה
> אין תשלום תמלוגים בגין כספי המענק
> גישה להלוואות מסובסדות מהבנק האירופי להשקעות (European Investment Bank (EIB
> גישה לכל הידע הנוצר בפרויקט
> מעורבות בקביעת סטנדרטים בינלאומיים
> הידברות עם מתווי מדיניות מו"פ אירופים
> חשיפה ושותפות לטכנולוגיות חדישות
> יצירה והעמקה של שיתופי פעולה הנובעים מגיבוש קבוצות המחקר
> יצירת רשת עסקית המגדילה את הנגישות לשווקים באירופה
> פתיחת שווקים חדשים
> העמקת ההיכרות ומודיעין עסקי על לקוחות, ספקים ומתחרים
> מסלול תמיכה ייעודי לחברות קטנות ובינוניות

איך מגישים בקשה?
>
הגשת הבקשה להשתתפות בתכנית זו מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים המתפרסמים באתר ISERD. לאחר פרסום הקול קורא יש להגיש הצעה. ברוב המכריע של המקרים הגשת הצעה למימון מחקר דורשת בניית קונסורציום.
> ניתן להגיש הצעות לאחר פתיחת הקול קורא ועד לתאריך הסגירה שלו. ההגשה נעשית באופן מקוון באמצעות מערכת הגשת ההצעות של האיחוד האירופי.
> לאחר ההגשה, ההצעות עוברות תהליך שיפוט על ידי ועדת מומחים בינלאומית בתחום המדובר, שנציבות האיחוד האירופי ממנה.
> בתום תהליך ההערכה נחתם הסכם-מענק בין כל חברי הקונסורציום לבין הנציבות.

לפרטים וליצירת קשר:
באתר: www.iserd.org.il

 

תכניות במימון משותף של הורייזן 2020 ורשות החדשנות:

תכנית ECSEL: תכנית Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL) למימון חלקי במו"פ עבור יישומי בריאות, אנרגיה, תחבורה, סביבה, ייצור, סייבר וחברה, ומערכות בתחומי רכיבי אלקטרוניקה, ננו-אלקטרוניקה, מערכות משובצות מחשב, התקנים חכמים ועוד. התכנית מאגדת מימון משותף מהתעשייה, מהאיחוד האירופי (במסגרת תכנית הורייזן 2020), מקרנות לאומיות ומימון משלים של מגישי הבקשות. המימון הציבורי ניתן לפרויקטים שהגישו הצעה למחקר כמאגד (משלוש מדינות לפחות) וזכו בקול קורא המפורסם מדי שנה לפרויקט מחקר וחדשנות או להקמת פיילוט לייצור. המאגדים בתכנית זו גדולים יחסית (שישה שותפים ומעלה) וההגשה מורכבת יחסית מכיוון שיש להגיש את שני התקציבים (של האיחוד האירופי ושל הקרן הלאומית) במסגרת ההצעה לאיחוד האירופי.

תכנית יוריקה EUREKA)): אחת מתכניות השת"פ במו"פ תעשייתי הגדולות ביותר באירופה. שותפות בה 40 מדינות, ובכללן ישראל והאיחוד האירופי עצמו. התכנית מקדמת מיזמי מו"פ וחדשנות משותפים בתמיכת התכניות הלאומיות לצורך תמיכה במו"פ במדינות המשתתפות. כפועל יוצא, התכנית מאפשרת גישה לכל מסלולי המימון הממשלתיים באירופה התומכים במו"פ תעשייתי, ומהווה פלטפורמה לחשיפה עסקית בשוק האירופי. רשות החדשנות פועלת להרחבת ההשתתפות הישראלית במסגרות השונות של התכנית.

התכנית מיועדת לכל ישות שזכאית למימון מרשות החדשנות. מטרת התכנית היא לבנות סינרגיות בינלאומיות המבוססות בתוך השוק עצמו, לעודד שיתופי פעולה בינלאומיים, לאפשר ייצור בישראל או במדינה השנייה ולאפשר ליזמים לחדור לשווקים ייעודיים.

תכנית יורוסטארס (Eurostars): תכנית מימון לפרויקטים דו-לאומיים ורב-לאומיים המופעלת על ידי ארגון יוריקה. המדינות המשתתפות בתכנית מקצות מדי שנה סכום כסף מסוים למימון בקשות במסגרת תכנית זו. התכנית מתמקדת בחברות קטנות ובינוניות: המגיש הראשי של הבקשה חייב להיות חברה מסוג זה, ויש להקצות לפחות 50% מתקציב הבקשה לאותה חברה. ליורוסטארס שני מועדי הגשה בשנה, בדרך כלל בפברואר-מרץ ובספטמבר. בדיקת ההגשות מתבצעת על ידי חבר שופטים בבריסל; ההצעות הנבחרות מובאות לרשויות המימון הלאומיות במדינות הרלוונטיות.

לפרטים וליצירת קשר: www.iserd.org.il

 

 

סימנייה