דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מימד – מינוף מו"פ דואלי

מימד (מינוף מו״פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי) הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, משרד האוצר ומפא"ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחוןהמסלול תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים.

מטרת המסלול: 

לקדם מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.

למי מיועד המסלול?

> לחברות ישראליות קטנות ובינוניות )עד 50 מיליון דולר מכירות בשנה(
מוסדות מחקר אוניברסיטאיים ומכוני מחקר

מה מקבלים?

מענק בשיעור של 50%-90% בהתאם לסוג ולאופי הפעילות.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

מינוף יכולות: מו"פ במסלול זה מהווה הזדמנות למנף יכולות מהשוק הצבאי לאזרחי ולהיפך.

פרטים נוספים באתר התכנית: מימד - מינוף מו״פ דואלי

 

 

תל״ם - תשתיות לאומיות למחקר ופיתוח

פורום תל״מ (תשתיות לאומיות למו״פ) הוקם ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשלהי שנת 1997. הפורום הוא ארגון וולונטרי לקידום תכניות מחקר ופיתוח בתחומים מדעיים, טכנולוגיים ופרויקטים, באמצעות כינון תשתיות לאומיות למו״פ ושיתופי פעולה בינארגוניים, בינמשרדיים ובינלאומיים.

מטרת המסלול:

התייעצות ותיאום בין הגופים המרכיבים את הפורום בנושאי מו״פ. ייזום, תיאום, בדיקה, איגום משאבים (מתקציבי הגופים המרכיבים את הפורום וגופים נוספים על פי העניין) וקביעת אחריות הביצוע והבקרה לגבי הקמת והפעלת תשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח.

למי מיועד המסלול?

הפורום פונה לחברים בו ולגופים חיצוניים אשר ההתקשרות עימם תיעשה בהסכמים רשמיים המפרטים את ההתחייבות של כל אחד מהצדדים.

הפרויקטים במסלול זה:

> ביו-טכנולוגיה:בנק מדג“ם (בנק רקמות): בנק רקמות הוא אוסף מאורגן של חומר ביולוגי אנושי שנאגר למטרות מחקר רפואי או מחקר ביולוגי, המופעל בפיקוח משרד הבריאות.
>
 תכנית ננו-טכנולוגיה באקדמיה: תכנית שמטרתה לסייע להשקעה במרכזי ננו-טכנולוגיה באקדמיה כדי ליצור ולפתח תשתית טכנולוגית אקדמית שתשמש את התעשייה.

 

תכנית ננו-טכנולוגיה באקדמיה 

המכון המחקרי הראשון לננו-טכנולוגיה הוקם בטכניון בשנת 2005 לתקופה של חמש שנים בהשקעה כוללת של 78 מיליון דולר ובמימון משולש של הטכניון, קרן פילנטרופית וממשלת ישראל. המימון התבצע על ידי חברי הפורום לתשתיות לאומיות (פורום תל“מ). מטרת התכנית היא סיוע להשקעה במרכזי ננו-טכנולוגיה באקדמיה כדי ליצור ולפתח תשתית טכנולוגית אקדמית שתשמש את התעשייה.

הישגי התכנית:
במסגרת הקמת מרכז המו“פ לננו-טכנולוגיה בטכניון נרכש ציוד תשתיתי יקר ערך,שאינו מוגבל לשימוש במכון ויכול לשמש חוקרים מאוניברסיטאות אחרות וחברות בתעשייה.

שנתיים לאחר הקמת המרכז בטכניון הוקמו מרכזי ננו-טכנולוגיה בחמישה מוסדות מחקר נוספים:במכון ויצמן, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת בן גוריון.

היקף ההשקעה המצרפי במרכזים אלה עומד על כ-142מיליון דולר, כ-20% מהם הושקע בשנת 2009. מודל ״משולש המימון״ שמאפיין את הקמת המכון בטכניון מיושם גם במרכזים הננו-טכנולוגיים.

במהלך 2018 יצאו לדרך 13 פרויקטים, במימון משותף ישראלי-גרמני בתקציב של כ-80 מיליון ₪ לשלוש שנים, שבמרכזם העברת ידע ממרכזי הננו באקדמיה לתעשייה הישראלית במשותף עם מכוני מחקר ותעשיות גרמניות פרויקטי המחקר כוללים יישום של טכנולוגיות פוטוניקה, חומרים, דיאגנוסטיקה, מתן תרופות, ציפויים, יעילות של רכיבים אלקטרונים וחיישנים ונצילות אנרגטית. במהלך 2019 צפוי לצאת קול קורא נוסף להמשך השת"פ עם גרמניה בתחום זה.


סימנייה