דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מכוני מחקר תעשייתיים

המסלול מסייע ותומך במכוני מחקר המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום התעשייה בישראל. הסיוע מתבצע בשני מסלולים שאליהם ניתן לפנות במקביל: מסלול תמיכה כספית בתהליכי מחקר ופיתוח בשיתוף חברה תעשייתית ומסלול לסיוע לרכישת ציוד מעבדה וציוד מדעי.

מטרת המסלול:
סיוע ותמיכה במכוני מחקר המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום התעשייה בישראל.

למי מיועד המסלול?
למכוני מחקר הפועלים כישות משפטית עצמאית ועוסקים במחקר ופיתוח יישומי ומתן שירותי ייעוץ ובדיקה לתאגידים תעשייתיים ישראלים. רשימת התנאים והקריטריונים המלאה מפורטת באתר רשות החדשנות.
לחברות מסחריות המעוניינות לשתף פעולה עם מכוני המחקר.

מה מקבלים?
מענק כספי שישמש למימון מסלול המו"פ ו/או מסלול לרכישת ציוד. ההטבה תינתן לתקופה של שנה, עם אפשרות להגיש בקשה לתמיכה עבור שנה נוספת.
הוועדה למכוני מחקר יכולה לאשר בקשה למענק לשנה שלישית למסלול הרלוונטי שהוכרזו כתחומים מועדפים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> השתתפות בסיכונים בלבד:
המסלול מציע למכון המחקר, ודרכו לתעשייה, השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליכי מחקר ופיתוח, אך לא ברווחים עתידיים מתוצאות המחקר.
> בלי תמלוגים: מכון המחקר המוטב יהיה פטור מתשלום החזר תמלוגים.

איך מגישים בקשה?
יש למלא את הטפסים המקוונים להגשת הבקשה (הנמצאים באתר), בהתאם לגודל החברה ולתנאים המפורטים שם.
בנוסף להגשת הבקשה המקוונת, יש לשלוח בדואר את טופס ההצהרה וההרשאה כשהוא מודפס וחתום.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: TI@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מכוני מחקר תעשייתיים 

 

 

מסלול קמי"ן - קידום מחקר יישומי באקדמיה

הפעילות במסלול קמי"ן משמשת גשר נוסף בין מחקר הבסיס לזה היישומי, והיא ממוקדת בשלב ההמרה והמימוש של הישגי המחקר הבסיסי לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי.

מטרת המסלול:
לעודד ביצוע מחקר יישומי באקדמיה והבאתו לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד לחתימת הסכם מסחור עם מוסד המחקר.

למי מיועד המסלול?
לקבוצות מחקר מכל מוסדות המחקר בישראל - אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר ומרכזים רפואיים המעוניינים לבצע מחקר יישומי כהמשך למחקר בסיס קודם שבוצע באמצעות אותה קבוצת מחקר. על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

מה מקבלים?
תמיכה של 85%-90% מהתקציב המאושר, עד סכום מירבי של 400 אלף שקלים לשנה.
התמיכה ניתנת לתקופה של שנה-שנתיים, עם אפשרות הארכה במקרי קיצון ובשיעור מענק מופחת של 66% מהתקציב המאושר.
מקבלי ההטבה הכספית פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> תמיכה כספית ומקצועית:
סיפוק תמיכה כספית ומקצועית לתהליכי המחקר והגברת סיכוי הצלחתו של מחקר יישומי.
> פיתוח מוצר בעקבות הישגי המחקר: הגברת הסיכוי להבאת המחקר לשלב ההיתכנות המסחרי, ובסופו של דבר לשיתוף פעולה בין מוסד המחקר וחברה תעשייתית לצורך מסחור הישגי המחקר ופיתוח מוצר.
> הזכויות על הידע המחקרי: הזכויות על הידע הנצבר במחקר במלואן שייכות בלעדית למוסד המחקר מגיש הבקשה.

איך מגישים בקשה?
בטרם הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות מוסד המחקר.
יש להגיש את הבקשה על ידי הגוף המייצג את מוסד המחקר ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.
טפסי הבקשה נמצאים באתר הרשות ועליהם להיות מוגשים כמקשה אחת, הכוללת את כל הפרויקטים להגשה בסבב אחד ואת כל המסמכים הנלווים הדרושים.
למסלול שני מועדי הגשה שנתיים קבועים: 22 בספטמבר, 22 במרץ.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: TI@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מגנ"ט – מסלול קמי"ן

 

 

סימנייה