דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מסלול קמי"ן - קידום מחקר יישומי באקדמיה

הפעילות במסלול קמי"ן משמשת גשר נוסף בין מחקר הבסיס לזה היישומי, והיא ממוקדת בשלב ההמרה והמימוש של הישגי המחקר הבסיסי לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי.

מטרת המסלול: 

​לעודד ביצוע מחקר יישומי במוסדות המחקר הציבוריים והבאתו לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד לחתימת הסכם מסחור עם מוסד המחקר.

למי מיועד המסלול?

לקבוצות מחקר מכל מוסדות המחקר בישראל - אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר ומרכזים רפואיים - המעוניינים לבצע מחקר יישומי כהמשך למחקר בסיס קודם שבוצע באמצעות אותה קבוצת מחקר. על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

מה מקבלים?

תמיכה של 85%-90% מהתקציב המאושר, עד סכום מירבי של 400 אלף שקלים לשנה. מחקר המבוצע בשיתוף פעולה של שני מוסדות שונים, זכאי למימון של עד 660,000 ש"ח כאשר המקסימום המאושר למוסד בודד בקבוצה הוא עד 400,000 ש"ח.
 התמיכה ניתנת לתקופה של שנה-שנתיים, עם אפשרות הארכה במקרי קיצון ובשיעור מענק מופחת של 66% מהתקציב המאושר.
מקבלי ההטבה הכספית פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

תמיכה כספית ומקצועית: סיפוק תמיכה כספית ומקצועית לתהליכי המחקר והגברת סיכוי הצלחתו של מחקר יישומי.

גישור על הפער בין המחקר הבסיסי ליישומים: הגברת הסיכוי להבאת המחקר לשלב ההיתכנות המסחרי, ובסופו של דבר לשיתוף פעולה בין מוסד המחקר וחברה תעשייתית לצורך מסחור הישגי המחקר.

הזכויות על הידע המחקרי: הזכויות על הידע הנצבר במחקר במלואן שייכות בלעדית למוסד המחקר מגיש הבקשה.

פרטים נוספים באתר התכנית: מסלול קמי"ן

 

 

מכוני מחקר תעשייתיים

המסלול מסייע ותומך במכוני מחקר המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום התעשייה בישראל. הסיוע מתבצע בשני מסלולים שאליהם ניתן לפנות במקביל: מסלול תמיכה כספית בתהליכי מחקר ופיתוח בשיתוף חברה תעשייתית ומסלול לסיוע לרכישת ציוד מעבדה וציוד מדעי.

מטרת המסלול:

סיוע ותמיכה במכוני מחקר המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום התעשייה בישראל.

למי מיועד המסלול?​

למכוני מחקר הפועלים כישות משפטית עצמאית ועוסקים במחקר ופיתוח יישומי ומתן שירותי ייעוץ ובדיקה לתאגידים תעשייתיים ישראלים. רשימת התנאים והקריטריונים המלאה מפורטת באתר רשות החדשנות.
לחברות מסחריות המעוניינות לשתף פעולה עם מכוני המחקר.

מה מקבלים?

מענק כספי שישמש למימון מסלול המו"פ ו/או מסלול לרכישת ציוד. ההטבה תינתן לתקופה של שנה, עם אפשרות להגיש בקשה לתמיכה עבור שנה נוספת.
הוועדה למכוני מחקר יכולה לאשר בקשה למענק לשנה שלישית למסלול הרלוונטי שהוכרזו כתחומים מועדפים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

השתתפות בסיכונים בלבד: המסלול מציע למכון המחקר, ודרכו לתעשייה, השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליכי מחקר ופיתוח, אך לא ברווחים עתידיים מתוצאות המחקר.

בלי תמלוגים: מכון המחקר המוטב יהיה פטור מתשלום החזר תמלוגים.

פרטים נוספים באתר התכנית: מכוני מחקר תעשייתיים 

 

 

סימנייה