דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

ביו-טכנולוגיה – מסלול צת"מ

מסלול צת"מ (ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים) מקנה תמיכה כספית לגופים המתמקדים במתן שירותים לחברות אחרות לצורך תהליכי מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים.

מטרת המסלול:
הרחבת התשתית המשמשת למחקר ולפיתוח תעשייתי בתחומי מדעי החיים במדינת ישראל ומתן גישה לגופים ישראליים לשירותי מו"פ שלא היו קיימים בארץ עד כה. המענק ניתן לצורך רכישת ציוד מעבדה מתקדם. תכליתו הינה לחזק ולהרחיב את יכולת הביצוע של פעילויות מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים, הדרושות להוכחת היתכנות מבוקרת של ממצאים מדעיים וטכנולוגיים ולקבלת אישורים רגולטוריים לביצוע ניסויים קליניים.

למי מיועד המסלול?
​לגופים שפעילותם העסקית מבוססת על מתן שירותים לתהליכי מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים, בייחוד בתחומי מחקר תאי הגזע ומחקר ביו-רפואה.
לגופים המעוניינים בסיוע כספי להרחבת סל השירותים הקיים שלהם על ידי רכישת ציוד מעבדות לחקר מדעי החיים.

מה מקבלים?
מענק של כ-50% מהתקציב המאושר לרכישת ציוד מעבדה למטרות שירות, מחקר ופיתוח.
מקבלי המענק פטורים מתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

תנאי המסלול:
הבקשה תכלול פריטי ציוד מחקר או ציוד למעבדות שעלותם היא לפחות 150 אלף דולר.
מקבלי המענק צריכים להעביר דיווח שנתי למנהלת המסלול על כלל השירותים שניתנו באמצעות הציוד שנרכש על ידי כספי המענק.
השתתפות כספית בהכשרת כוח אדם לציוד חדש בלבד, כאשר תקופת ההכשרה לא תעלה על שלושה חודשים ותוגבל לתקופה של עד תחילת מתן השירות.
מקבלי המענק יתחייבו להעניק שירות ללא משוא פנים לכל גוף ישראלי העוסק במחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים, לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ושתחל חמישה חודשים מקבלת האישור.
התעריפים למתן השירות יהיו נתונים לפיקוח ועדה מטעם מִנהלת המסלול.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
מענק כספי: ​הארגונים הזוכים לתמיכת המסלול נהנים ממענק כספי המאפשר להם להרחיב משמעותית את סוג ורמת השירות שביכולתם להציע.

איך מגישים בקשה?
יש לקרוא בעיון ברשימת התנאים המגבילים המלאה לפני הגשת הבקשה, המפורטת באתר רשות החדשנות.
יש למלא את הטפסים הרלוונטיים לקבלת מענק במסלול צת"מ ולשלוח בדוא"ל ובדואר.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: TI@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: ביו-טכנולוגיה – מסלול צת"מ

 

ביו-טכנולוגיה – בנק מידג"ם (בנק רקמות)

מידג"ם הוא אוסף מאורגן של חומר ביולוגי אנושי שנאגר למטרות מחקר רפואי או מחקר ביולוגי, המופעל בפיקוח משרד הבריאות. 

מטרת המסלול:
בנק הרקמות מקנה לחוקרים ולמפתחים גישה למידע איכותי וזמין יותר ומאפשר להם להגיע מהר יותר לתגליות רפואיות חדשות. ההכרה בחשיבותו של מאגר כזה לחידושים בתחום הרפואה הובילה את רשות החדשנות, ביחד עם הות"ת, משרד המדע ומשרד האוצר, להקציב 35 מיליון שקלים למסלול הקמה ותפעול בנק הרקמות מידג"ם .

למי מיועד המסלול?
לאנשי מחקר ופיתוח בתעשייה
לחוקרים באקדמיה ובבתי חולים הזקוקים לרקמות לצורך המחקרים שלהם

מה מקבלים?
זמינות של החומר הביולוגי, המשמש את הבנק למטרות מחקר אקדמי, מחקר קליני ופיתוח תעשייתי בעלות מסובסדת ונוחה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
תיעוד רפואי:
פנייה למידג"ם היא הדרך היחידה להגיע לרקמות הנחוצות לצרכי מחקר ופיתוח עם תיעוד רפואי מתאים.

איך מגישים בקשה?
יש לפנות בדוא"ל למנהלת הזירה

לפרטים וליצירת קשר:
זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: TI@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: ביו-טכנולוגיה – בנק רקמות

 

סימנייה