דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מסלול נופר

מסלול נופר מעניק תמיכה במחקר היישומי באקדמיה, וכך תורם להגברת הפוטנציאל הכלכלי הגלום בו, הצפוי לבוא לידי ביטוי בצמיחת המשק והתעשייה הישראלית. 

מסלול נופר מכוון לרעיונות בעלי היתכנות טכנולוגית הזקוקים למימון לצורך מחקר יישומי ראשוני באוניברסיטאות, שאינו בשל דיו לתמיכה במסגרת מסלול מגנטון, כדי לכוונו לתחום תעשייתי בעל פוטנציאל כלכלי. מסלול נופר מוגבל לתחומי הביו-טכנולוגיה והננו-טכנולוגיה בלבד ולשנת מחקר אחת.

מטרת המסלול:
גישור על הפער בין הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי התעשייה. כל פעילות המחקר במסגרת מסלול זה נעשית באקדמיה, אך היא מלווה בתמיכה של חברה תעשייתית הצופה פוטנציאל עסקי להישגי הפרויקט. המטרה העיקרית היא להגיע בתום הפרויקט לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לגורם בתעשייה לחתום עם מוסד המחקר על הסכם למסחור הטכנולוגיה.
פעילות המחקר במסגרת המסלול תהיה בליווי מקצועי של חברה תעשייתית או גורם עסקי רלוונטי (קרן הון סיכון לדוגמה).

למי מיועד המסלול?
לקבוצות מחקר אקדמיות בישראל, הפועלות במסגרת מוסד להשכלה גבוהה או מכון מחקר, המעוניינות לבצע מחקר יישומי שלא בשל דיו לתמיכה בתעשייה או במסגרת מסלול מגנטון.
על המחקר לכלול רעיון חדש ומקורי הדורש הוכחת היתכנות טכנולוגית, אשר יש לו מחקר בסיסי מוקדם, ותוצאותיו ניתנות ליישום בתעשייה הישראלית.

מה מקבלים?
מוסד מחקר הנתמך במסגרת נופר זכאי למענק של עד 90% מהתקציב המאושר שהיקפו המרבי הוא 550,000 שקלים. מסגרת הזמן לתמיכה במחקר היא 12 חודשים עם אפשרות הארכה ל-15 חודשים.
החברה המלווה משמשת כשותפה בהנחיה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר, ומשתתפת במימון בשיעור של 10% מעלות הפרויקט.
עם תום המחקר החברה המלווה מקבלת זכות ראשונים לנהל מו"מ על הסכם מסחור עם מוסד המחקר.
מחקר "נופר", המבוצע בשיתוף פעולה של שני מוסדות שונים, זכאי למימון של עד 660,000 שקלים.
מקבלי המענק פטורים מהחזר תמלוגים.
למסלול שני מועדי הגשה שנתיים קבועים: 30 בנובמבר, 31 במאי.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> למוסדות המחקר:

- המסלול מספק תמיכה כספית ומקצועית בתהליכי המחקר ומגדיל את הסיכויים להצלחתו.
- כל הזכויות על הידע הנצבר במחקר נשארות בידי מוסד המחקר.

> לחברה המסחרית:
- היכולת להשפיע, לכוון ולתמוך במחקר אקדמי איכותי שיתרום לפעילות העתידית של החברה.
- זכות ראשונים במשא ומתן על מסחור תוצאות המחקר מול מוסד המחקר.
- פיתוח מסחרי בתמורה להשקעה כספית מינימלית.

איך מגישים בקשה?
בטרם הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה התעשייתית וקבוצת המחקר.
חברות מסחריות המעוניינות בשיתוף פעולה עם קבוצת מחקר במסגרת המסלול ייפנו ישירות לחברות היישום האקדמאיות המייצגות את קבוצת המחקר.
חברת היישום האקדמית תגיש את טפסי הבקשה למִנהלת מגנ"ט בהתאם לנהלים המפורטים באתר.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: TI@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מגנ"ט - מסלול נופר

 

איגוד משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות

מסלול זה מאפשר פעילות משותפת של קבוצת תאגידים תעשייתיים במסגרת של "איגוד משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות". הרעיון המנחה של המסלול הוא "השלם גדול מסכום חלקיו". כלומר, בשיתוף פעולה החברות לומדות מניסיונם של התאגידים השותפים במסלול, וכך הן מגדילות את הידע ואת המיומנויות שלהן.

מטרת המסלול: הפצה, הטמעה, לימוד והדגמה של טכנולוגיות או שיתוף השימוש במשאב מרכזי באופן התורם למו"פ בתחומי עיסוקן של החברות.

למי מיועד המסלול?
לחברות העוסקות במו"פ ורוצות לשתף פעולה בהפצה והטמעה של טכנולוגיות חדשות.

מה מקבלים?
האיגוד כישות משפטית מקבל מענק של עד 66% מההוצאות המאושרות. חברי האיגוד משלימים ל-100% מהוצאות האיגוד. חברות לא מקבלות מענק במסלול זה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
עלות מול תועלת:
זה המסלול הפעיל ביותר. תמורת תקציב מזערי השווה לנסיעה או שתיים לכנסים בחו"ל אפשר להיחשף לעושר טכנולוגי נגיש.

איך מגישים בקשה?
> לאחר תיאום עם ראש הזירה - מתארגנת קבוצה של חברות הרוצות לשתף פעולה. חברות אלה מגישות לראש הזירה בקשה מסודרת לתמיכה.
המשך תהליך ההתארגנות דומה למאגדים.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: TI@innovationisrael.org.il

 

סימנייה