דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מסלול מגנטון

המסלול מעודד העברת ידע טכנולוגי מהאקדמיה לשימוש בתעשייה על ידי יצירת שיתופי פעולה בין חברה ישראלית לקבוצת מחקר. שיתוף הפעולה חושף את החברה התעשייתית להישגי מחקר רלוונטיים ומסייע לקבוצת המחקר להפוך פיתוח אקדמי ליישום מסחרי.

מטרת המסלול:

העברת טכנולוגיה ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי דרך.

למי מיועד המסלול?

> לחברות בתעשייה הישראלית המעוניינות לקלוט טכנולוגיות חדשניות שפותחו באקדמיה ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן.
לקבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר אוניברסיטאים ישראליים, או מוסדות מחקר שאינם אוניברסיטאים, שאושרו על ידי זירת תשתית טכנולוגית, המעוניינות לבצע מחקר יישומי חדשני ומקורי בשיתוף פעולה עם חברה מובילה המעוניינת בטכנולוגיה רלוונטית. על המחקר להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ועל מוסד המחקר להיות הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט.

מה מקבלים?

מענק מחקר יישומי בשיעור של עד 66% מהתקציב המאושר, עד סכום של 3.4 מיליון שקלים לתקופה של עד 24 חודשים. 
מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

מסחור הידע האקדמי: המסלול מסייע למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי. החברה התעשייתית נחשפת לטכנולוגיה חדשה ויכולה להטמיע אותה בחברה לצורך פיתוח מוצר חדשני או לשדרוג מוצר קיים.

בדיקת פוטנציאל היישום: מסגרת מגנטון מאפשרת סביבה נוחה לבדיקת פוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה באקדמיה, ומאפשרת לה לעמוד בתהליך הטומן בחובו סיכון גדול יחסית וחוסר ודאות.

אפשרות למימוש זכות המסחור: בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, נתונה לחברה הזכות להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.

פרטים באתר רשות החדשנות: מסלול מגנטון

 

מסלול נופר

מסלול נופר מעניק תמיכה במחקר היישומי באקדמיה ומכוון לרעיונות בעלי היתכנות טכנולוגית הזקוקים למימון לצורך מחקר יישומי ראשוני באוניברסיטאות, שאינו בשל דיו לתמיכה במסגרת מגנטון. המסלול מוגבל לשנת מחקר אחת.

מטרת המסלול:

גישור על הפער בין הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי התעשייה. כל פעילות המחקר במסגרת מסלול זה נעשית באקדמיה, אך היא מלווה בתמיכה של חברה תעשייתית הצופה פוטנציאל עסקי להישגי הפרויקט. המטרה העיקרית היא להגיע בתום הפרויקט לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לגורם בתעשייה לחתום עם מוסד המחקר על הסכם למסחור הטכנולוגיה. על המחקר לכלול רעיון חדש ומקורי הדורש הוכחת היתכנות טכנולוגית, אשר יש לו מחקר בסיסי מוקדם, ותוצאותיו ניתנות ליישום בתעשייה הישראלית. פעילות המחקר במסגרת המסלול תהיה בליווי מקצועי של חברה תעשייתית או גורם עסקי רלוונטי (קרן הון סיכון לדוגמה).

למי מיועד המסלול?

לקבוצות מחקר אקדמיות בישראל, הפועלות במסגרת מוסד להשכלה גבוהה או מכון מחקר, המעוניינות לבצע מחקר יישומי שלא בשל דיו לתמיכה בתעשייה או במסגרת מסלול מגנטון, כדוגמת בתי חולים ומכוני מחקר ציבוריים.

מה מקבלים?

מוסד מחקר הנתמך במסגרת מסלול נופר זכאי למענק של עד 90% מהתקציב המאושר שהיקפו המרבי הוא 550,000 שקלים. מסגרת הזמן לתמיכה במחקר היא 12 חודשים עם אפשרות הארכה ל-15 חודשים.
החברה המלווה משמשת כשותפה בהנחיה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר, ומשתתפת במימון בשיעור של 10% מעלות הפרויקט.
עם תום המחקר החברה המלווה מקבלת זכות ראשונים לנהל מו"מ על הסכם מסחור עם מוסד המחקר.
מחקר "נופר", המבוצע בשיתוף פעולה של שני מוסדות שונים, זכאי למימון של עד 700,000 שקלים.
מקבלי המענק פטורים מהחזר תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

למוסדות המחקר:

  • המסלול מספק תמיכה כספית ומקצועית בתהליכי המחקר ומגדיל את הסיכויים להצלחתו.
  • כל הזכויות על הידע הנצבר במחקר נשארות בידי מוסד המחקר.

לחברה המסחרית:

  • היכולת להשפיע, לכוון ולתמוך במחקר אקדמי איכותי שיתרום לפעילות העתידית של החברה.
  • זכות ראשונים במשא ומתן על מסחור תוצאות המחקר מול מוסד המחקר.
  • פיתוח מסחרי בתמורה להשקעה כספית מינימלית.

פרטים נוספים באתר התכנית: מסלול נופר

 

סימנייה