דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מאגדי מגנ"ט

מאגדים של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה. המאגדים השונים במגנ"ט מאפשרים עיסוק במו"פ ארוך טווח ויוצרים סביבת עבודה תומכת. עבור מוסדות המחקר - שיתוף הפעולה עם התעשייה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק.

מטרת המסלול:
סיוע בפיתוח טכנולוגיות גנריות בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי שבהם יש לתעשייה הישראלית יתרון יחסי. מכיוון שהפיתוח הוא של טכנולוגיה תשתיתית, מתאפשרים כאן חלוקת ידע ושיתוף פעולה בין החברות הפועלות באותו תחום, שקשה היה לקיימם בדרך אחרת.

למי מיועד המסלול?
לחברות בתעשייה הישראלית, שמפתחות מוצרים תחרותיים, ובמקביל מעוניינות לפתח טכנולוגיות חדשניות, שעל בסיסן ניתן לפתח דור חדש ומתקדם של מוצרים.
לקבוצות מחקר אקדמיות ישראליות העוסקות במחקר בתחום מדעי או טכנולוגי, המעוניינות לקדם מחקר יישומי במסגרת קונסורציום (מאגד), לשתף פעולה עם התעשייה וללמוד את צורכי השוק.

מה מקבלים?
שיעור המענק הניתן במסגרת מאגד הוא עד 66% מהתקציב המאושר לחברה תעשייתית ו-100% מהתקציב המאושר למוסד המחקר (80% כמענק, 20% מהחברות התעשייתיות במאגד(.
מסגרת זמן הפעילות היא שלוש עד חמש שנים, במטרה לאפשר תהליך מו"פ ארוך טווח.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> חשיפה לידע חדש:
שיתוף הפעולה חושף את החברות לידע חדש ומאפשר שיתוף פעולה במחקר ופיתוח באופנים שלא היו מתאפשרים בדרך אחרת.
> קרקע בטוחה לפיתוח: התמיכה הכספית ארוכת הטווח, הפטור מהחזר תמלוגים, אספקת הציוד הנחוץ ויצירת שיתופי פעולה בין חברות תעשייתיות מובילות לאקדמיה – משמשים קרקע נוחה ובטוחה לפיתוח של טכנולוגיות פורצות דרך, מקנים לחברי המאגד יתרון תעשייתי ותורמים לכלל המשק בישראל.
> בלי תמלוגים: החברות המשתתפות במסלול פטורות מתשלום החזר תמלוגים בגין כספי המענק המועברים להן באמצעות המאגד.

איך מגישים בקשה?
לפני הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברות והגופים השותפים למאגד.
יש להגיש מועמדות לשותפות במאגד לפי ההנחיות בפרסום הפומבי של מִנהלת מגנ"ט.
לאחר הפרסום הפומבי, תקיים מנהלת מגנ"ט כנס התנעה בהשתתפות הגרעין היוזם של המאגד, חברות נוספות שהביעו עניין בהצטרפות וקבוצות מחקר מהאקדמיה המעוניינות להצטרף. לאחר הכנס ינסחו החברות מסמך הצדקה ראשוני להקמתו של המאגד. את מסמך ההצדקה הראשוני יש להגיש למנהלת מגנ"ט עד תחילתו של חודש אוקטובר מדי שנה.
בפגישתה השנתית, הנערכת מדי שנה בחודש נובמבר, ועדת מגנ"ט תדון אם לתת אישור עקרוני להקמתו של המאגד. האישור יינתן תוך התחשבות בהצעות נוספות שהוגשו למִנהלת מגנ"ט באותה השנה. אין לראות באישור העקרוני של מִנהלת מגנ"ט כאישור לתחילת העבודה במסגרת המאגד.
לאחר מתן האישור העקרוני להקמת המאגד, יש להגיש למִנהלת מגנ"ט בקשה מלאה לתמיכה במאגד. הטפסים והמסמכים נמצאים באתר מגנ"ט. יש למלא אותם, להחתים את מורשי החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר ולשלוח בדוא"ל.
על הבקשה לכלול קבצי מקור לא סרוקים וסריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים.
על הבקשה להיות מוגשת על ידי מוסד המחקר כמקשה אחת, הכוללת את כל הפרויקטים להגשה בסבב אחד ואת כל המסמכים הנלווים הדרושים.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: TI@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מאגדי מגנ"ט

 

 

מסלול מגנטון

מסלול מגנטון מעודד העברת ידע טכנולוגי שנצבר באקדמיה לשימוש בתעשייה על ידי יצירת שיתופי פעולה בין חברה ישראלית לקבוצת מחקר אקדמית. שיתוף הפעולה חושף את החברה התעשייתית להישגי מחקר רלוונטיים לתחום פעילותה ומסייע לקבוצת המחקר להפוך פיתוח אקדמי ליישום מסחרי.

מטרת המסלול:
העברת טכנולוגיה ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי דרך.

למי מיועד המסלול?
> לחברות בתעשייה הישראלית המעוניינות לקלוט טכנולוגיות חדשניות שפותחו באקדמיה ושואפות לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותן.
לקבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר אוניברסיטאים ישראליים, או מוסדות מחקר שאינם אוניברסיטאים, שאושרו על ידי מִנהלת מגנ"ט, המעוניינות לבצע מחקר יישומי חדשני ומקורי בשיתוף פעולה עם חברה מובילה המעוניינת בטכנולוגיה רלוונטית. על המחקר להיות ממוקד בהוכחת היתכנות טכנולוגית לתעשייה ועל מוסד המחקר להיות הבעלים הבלעדיים של הידע נשוא הפרויקט.

מה מקבלים?
מענק מחקר יישומי בשיעור של עד 66% מהתקציב המאושר, עד סכום של 3.4 מיליון שקלים לתקופה של עד 24 חודשים. קבוצת המחקר האקדמית מקבלת מלוא התקציב, כאשר 66% ממנו ניתן במסגרת מגנט, והיתר על ידי החברה השותפה.
מקבלי המענק פטורים מתשלום החזר תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> מסחור הידע האקדמי:
המסלול מסייע למוסד המחקר למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי. החברה התעשייתית נחשפת לטכנולוגיה חדשה, ולאחר בחינתה, יכולה להטמיע אותה בחברה להמשך פיתוח מוצר חדשני ובעל פוטנציאל כלכלי או לשדרוג מוצר קיים.
> בדיקת פוטנציאל היישום: מסגרת מגנטון מאפשרת לחברה סביבה נוחה לבדיקת פוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה באקדמיה. ללא סביבה זו החברה הייתה מתקשה לעמוד בתהליך הטומן בחובו סיכון גדול יחסית וחוסר ודאות.
> אפשרות למימוש זכות המסחור: בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, נתונה לחברה הזכות להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.

איך מגישים בקשה?
בטרם הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה התעשייתית ומוסד המחקר.
לאחר החבירה בין קבוצת המחקר לחברה התעשייתית, יש להכין תכנית עבודה משותפת ומתואמת בה מוגדרות המשימות של כל שותף ומפורט היעד המשותף. הגשת הבקשה לתמיכת רשות החדשנות תיעשה על ידי מוסדות המחקר והחברה התעשייתית במשותף ובתיאום מלא.
יש למלא את טפסי הבקשה הנמצאים באתר מגנ"ט ואת המסמכים הדרושים ולשלוח בדוא"ל (קבצי מקור, לא סרוקים) אל מִנהלת מגנ"ט.
למסלול שני מועדי הגשה שנתיים קבועים: 15 באוקטובר, 15 באפריל.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת תשתית טכנולוגית

דוא"ל: TI@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מסלול מגנטון

 

סימנייה