דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מאגדי מגנ"ט

מאגדים של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה. שיתוף הפעולה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק.

מטרת המסלול:

סיוע בפיתוח טכנולוגיות גנריות בתחומים שבהם יש לתעשייה הישראלית יתרון יחסי. הודות לפיתוח הטכנולוגיה התשתיתית, מתאפשרים כאן חלוקת ידע ושיתוף פעולה בין החברות הפועלות באותו תחום.

למי מיועד המסלול?

לחברות בתעשייה הישראלית, שמפתחות מוצרים תחרותיים, ומעוניינות לפתח טכנולוגיות חדשניות לייצור דור חדש ומתקדם של מוצרים.
לקבוצות מחקר אקדמיות ישראליות העוסקות במחקר בתחום מדעי או טכנולוגי, המעוניינות לקדם מחקר יישומי במסגרת קונסורציום (מאגד), לשתף פעולה עם התעשייה וללמוד את צורכי השוק.

מה מקבלים?

שיעור המענק הניתן במסגרת מאגד הוא עד 66% מהתקציב המאושר לחברה תעשייתית ו-100% מהתקציב המאושר למוסד המחקר (80% כמענק, 20% מהחברות התעשייתיות במאגד(.
מסגרת זמן הפעילות היא שלוש שנים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

חשיפה לידע חדש: שיתוף הפעולה חושף את החברות לידע חדש ומאפשר שיתוף פעולה במחקר ופיתוח באופנים שלא היו מתאפשרים בדרך אחרת.

קרקע בטוחה לפיתוח: התמיכה הכספית ארוכת הטווח, הפטור מהחזר תמלוגים, אספקת הציוד הנחוץ ויצירת שיתופי פעולה בין חברות תעשייתיות מובילות לאקדמיה – משמשים קרקע נוחה ובטוחה לפיתוח של טכנולוגיות פורצות דרך.

בלי תמלוגים: החברות המשתתפות במסלול פטורות מתשלום תמלוגים בגין כספי המענק המועברים באמצעות המאגד.

פרטים נוספים באתר התכנית: מאגדי מגנ"ט

 

 

תשתית איגוד משתמשים

מסלול זה מאפשר פעילות משותפת של קבוצת תאגידים תעשייתיים. התאגידים מקימים תשתית מו"פ משותפת הנדרשת למספר גופים תעשייתיים מאותו תחום טכנולוגי.

מטרת המסלול:

פיתוח ותפעול תשתית מו"פ/תומכת מו"פ התורמת במשותף למספר חברות מאותו תחום טכנולוגי.

למי מיועד המסלול?

לחברות העוסקות במו"פ ורוצות לשתף פעולהבהקמת תשתית מו“פ קריטית לעיסוקן.

מה מקבלים?

> האיגוד כישות משפטית מקבל מענק של עד 66% מהתקציב המאושר. יתרת המימון משולמת על ידי חברי האיגוד. חברות לא מקבלות מענק במסלול זה.
> מסגרת הזמן – עד שלוש שנים, ואפשרות להארכה בשלוש שנים נוספות.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

עלות מול תועלת: איגום משאבים לטובת מיזם משותף שהקמתו על ידי כל חברה לבדה היא קשה, יקרה או בלתי אפשרית.

פרטים נוספים באתר התוכנית: תשתית איגוד משתמשים

 

סימנייה