דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מסלול לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה

רשות החדשנות משתלבת בתכנית הלאומית להפחתת התלות העולמית בשימוש בנפט לצורכי תחבורה והצורך הממשי בפיתוח חלופות כלכליות ונקיות יותר מנפט ומתוצריו. המסלול מציע תנאים אטרקטיביים למשקיעים וסיוע לחברות טכנולוגיות על מנת לקדם את תחום תחליפי הנפט בישראל ולהרחיב את מאגר מקורות המימון הזמינים בתחום עבור חברות ישראליות.

מטרת המסלול:
עידוד משקיעים פיננסיים ואסטרטגיים, בישראל ומחוצה לה, להשקיע בחברות ישראליות העוסקות בפיתוח וביישום טכנולוגיות בתחום תחליפי נפט לתחבורה, כגון סוללות לרכב חשמלי, תאי דלק, דלק ביולוגי וסינתטי ועוד.​ מטרות העל של מסלול זה הן הפחתת התלות העולמית בנפט כמקור אנרגיה לתחבורה וקידום פיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע בתחום.

למי מיועד המסלול?
> לחברות טכנולוגיות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.
למשקיעים, ישראליים או זרים, המעוניינים להשקיע בחברות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה. ServiceDescriptionParagraph5

מה מקבלים?
> החברות הנתמכות על ידי המסלול יקבלו:

  • סיוע כספי בדמות הלוואה בשיעור של 50% מסך הסכום שהושקע על ידי המשקיע הפרטי.
  • סכום הלוואה בגין השקעה בחברה - בין 750 אלף שקלים (כנגד 1.5 מיליון שקלים שיושקעו על ידי משקיע פרטי) ל-12 מיליון שקלים (כנגד 24 מיליון שקלים שיושקעו על ידי משקיע פרטי).
  • סכום הלוואות מצטבר מקסימלי של 30 מיליון שקלים (כנגד 60 מיליון שקלים שיושקעו על ידי משקיעים פרטיים) שהחברה תוכל לקבל בתקופת המסלול (עד שנת 2020).
  • החברות יחויבו בתשלום החזר תמלוגים - רק אם המשקיעים לא מימשו את האופציה להחזר ההלוואה בתמורה למניות נוספות בחברה ורק אם המיזם מניב מכירות.
  • החברות יוכלו לפנות לתמיכת המסלול במקביל לקבלת סיוע ממסלולים נוספים של רשות החדשנות.

> המשקיעים במסלול לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה יקבלו:

  • אופציה המקנה להם אפשרות לקבל מניות נוספות בחברה בתנאי ההשקעה המקורית, בתמורה להחזר מלוא סכום ההלוואה לרשות החדשנות במקום החברה.
  • השתתפות ממשלתית ניכרת בסיכון הכרוך במימון מחקר, פיתוח ויישום של טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי נפט לתחבורה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> תמיכה תקציבית משמעותית במקביל למשקיעים:
היקפי תמיכה משמעותיים בפעילות החברה. תמיכת הרשות מועברת לחברה בד בבד עם ביצוע ההשקעה על ידי המשקיע הפרטי.
> כספים לא למו"פ בלבד: כספי התמיכה משמשים לצורכי החברה השונים, כולל פיתוח עסקי וחדירה לשוק ולא למשימות מו"פ בלבד.
> החזר בגובה התמיכה: מקסימום ההחזר לרשות אינו עולה על היקף התמיכה (כולל הצמדה לריבית לייבור) שקיבלה החברה, כל עוד פעילותה ממוקדת בתחום תחליפי נפט לתחבורה.

איך מגישים בקשה?
הבקשה מוגשת על ידי החברה והמשקיע ביחד.
בטרם הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה.
יש למלא את טפסי הבקשה הנמצאים באתר, להדפיס ולשלוח לכתובת הדוא"ל המופיעה בטפסים.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת חברות בצמיחה

דוא"ל: GR@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מסלול לעידוד השקעות בתחום תחליפי נפט לתחבורה

 

 

עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

מסלול לעידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל, המשותף לרשות החדשנות במשרד הכלכלה ולסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה.

מטרת המסלול:
עידוד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים - חיזוק הידע ויכולת הפיתוח הטכנולוגי של התעשייה הישראלית בתחום החלל; צמצום פערי ידע מול השוק העולמי ושיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית בתחומים אלו, על אף האתגרים המובנים הקיימים בתחום - הסיכון הטכנולוגי המשמעותי ועלויות הפיתוח הגבוהות, כמויות הייצור המוגבלות ויוקר המערכות.

למי מיועד המסלול?
לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע לשליטה וניהוג לוויינים.
לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים לקליטה או שידור נתונים מלוויינים.
לחברות המפתחות מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או קשורים בפעולת לוויינים לרבות התקנת גרסאות שונות של לוויינים שהם ברי מכירה לייצוא.

מה מקבלים?
תמיכה כספית בשיעור של עד 85% מהוצאות המו"פ המאושרות, לתקופה של עד 36 חודשים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> מו"פ ארוך טווח:
המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי, מאפשרים חדירה לשווקים חדשים ומחזקים את הצמיחה הכללית במשק הישראלי.
> מענק כספי: החברות הפונות מקבלות מענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש, או שדרוג מוצר קיים.
> מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
> תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

איך מגישים בקשה?
בטרם הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה.
יש למלא את הטפסים המקוונים הנמצאים באתר, בהתאם לגודל החברה. בנוסף להגשת הבקשה המקוונת - יש למלא את טפסי הבקשה הנמצאים באתר, להדפיס ולשלוח בדואר.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת חברות בצמיחה

דוא"ל: GR@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: המסלול לעידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיית החלל

 

סימנייה