דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

הסדר מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות

מסלול במסגרת קרן המו"פ. הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות מאפשר להן להתמקד ביצירה ארוכת טווח של ידע חדש וטכנולוגיות תשתית המשמשות לפיתוח, לתכנון או לייצור של מוצרים חדשניים עתידיים.

מטרת המסלול:
עידוד ותמיכה במחקר ובפיתוח ארוכי טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה בפיתוח ידע תשתיתי שניתן ליישם בשורה של מוצרים לאורך זמן רב. תכניות מו"פ במסגרת ההסדר פטורות מתמלוגים. פרויקט המו"פ המוגש למסלול זה צריך לכלול תכנית מו"פ ארוכת טווח או שת"פ עם חברה ישראלית אחרת.

למי מיועד המסלול?
לחברות ישראליות גדולות, בעלות מחזור מכירות של למעלה מ-100 מיליון דולר, שהוצאות המו"פ הכוללות שלהן עולות על 20 מיליון דולר, או לחלופין – לחברות ישראליות שמעסיקות לפחות 200 עובדי מחקר ופיתוח ישירים.

מה מקבלים?
תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכניות מחקר ופיתוח ארוכות טווח או לפרויקט מחקר ופיתוח בשת"פ עם חברה ישראלית אחרת.
חברה נתמכת לא תחויב בתשלום הסדר תמלוגים לרשות החדשנות.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> מענק כספי:
המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.
> מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי, מאפשרים חדירה לשווקים חדשים ומחזקים את הצמיחה הכללית במשק הישראלי.
> מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות.

איך מגישים בקשה?
בטרם הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה.
יש למלא את הטפסים המקוונים הנמצאים באתר, בהתאם לגודל החברה ולריכוז המשאבים. בנוסף להגשת הבקשה המקוונת - יש למלא את טפסי הבקשה הנמצאים באתר, להדפיס ולשלוח בדואר.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת חברות בצמיחה

דוא"ל: GR@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות

 

מחקר ופיתוח עסקי בחקלאות

רשות החדשנות היא הזרוע המפעילה של מסלול זה, שנועד לעודד פיתוח מוצרים חקלאיים המיועדים למכירה ולייצוא. ועדה מקצועית המשותפת לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות היא הגורם המאשר את תכניות המו"פ המוגשות במסגרת זו.​

מטרת המסלול:
עידוד ותמיכה במחקר ובפיתוח מוצרים חקלאיים המיועדים למכירה ולייצוא בתחום החקלאות, כדי לחזק ולקדם את הסקטור החקלאי הישראלי.

למי מיועד המסלול?
> לגופים ישראליים עסקיים בתחום החקלאות, ובכללם חברות חקלאיות.
למוסדות מתחומי החקלאות השונים כמו טיפוח זנים, זרעים, השבחת בעלי חיים ועוד.

מה מקבלים?
תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו"פ המאושרות לפיתוח ציוד חקלאי או טכנולוגיה חקלאית עסקית חדשנית.
חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
כדי להגיש בקשה על הפרויקט לעמוד בתנאים הבאים:

  • המיזם יעסוק בפיתוח מוצרים חקלאיים - מוצרים סופיים מהחי והצומח, תשומות לחקלאות ומוצרים המהווים תשומות לתעשייה המקומית המייצאת את המוצרים הסופיים.
  • הפרויקט יהיה מועמד לסיוע רק אם לא קיבל כל סיוע או תמריץ ממשלתי בגין המסלול המבוקש.
  • מגישי הבקשה יכולים להעמיד מימון משלים ל-100% של התקציב המאושר.
  • המוסד או החברה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
  • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל – אם בעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
> מענק כספי:
המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של טכנולוגיה חקלאית חדשנית, מוצר חדש, או שדרוג מוצר קיים בתחום.
> מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי, מאפשרים חדירה לשווקים חדשים ומחזקים את הצמיחה הכללית במשק הישראלי.
> מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
> תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, הניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של המיזם, מהווה תו איכות לחברות החקלאיות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

איך מגישים בקשה?
בטרם הגשת הבקשה - יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה.
יש למלא את הטפסים הרלוונטיים, הנמצאים באתר, בהתאם לגודל החברה ולתקציב המבוקש. לצרף אותם לטופס הבקשה המקוון ולשלוח בדוא"ל.
בנוסף להגשת הבקשה המקוונת - יש למלא את טפסי הבקשה הנמצאים באתר, להדפיס ולשלוח בדואר.

לפרטים וליצירת קשר:
זירת חברות בצמיחה

דוא"ל: GR@innovationisrael.org.il
פרטים באתר רשות החדשנות: מחקר ופיתוח עסקי בחקלאות

 

סימנייה