דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מסלולי תמיכה בחדשנות עם גורמי ממשל

שיתוף הפעולה בין רשות החדשנות ובין משרדי הממשלה השונים מאפשר למקד את המאמץ הממשלתי בתחומים נבחרים, הכוללים: תמיכה מימונית במיזמים בסיכון גבוה, תמיכה משלימה של גורמי הרגולציה במעטפת הרגולטורית הנדרשת לתכניות הרצה(פיילוטים), גישה לאתרי ולמתקני ניסוי בבעלות ממשלתית, אימפקט משמעותי לצמיחת חברות ישראליות, ויצירת השפעה משקית מיישום טכנולוגיות בנדבכים נוספים של אקוסיסטם ה

המסלולים מאפשרים לחברות טכנולוגיה ישראליות לקבל תמיכה בתכניות מו“פ או בתכניות הרצה (פיילוט-ניסוי לבדיקת היתכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה) בתחומים נבחרים, בהתאם לקולות קוראים ולמועדי הגשה שיפורסמו במסגרות התמיכה הבאות:

> תמיכה בתכניות הרצה בתחומי התחבורה
תמיכה בתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה
> תמיכה בתכניות הרצה ותכניות מו״פ בתחומי הבריאות הדיגיטליתֿ
> תמיכה בתכניות הרצה בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות
> תמיכה לעידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל
> תמיכה במחקר ופיתוח עסקי בחקלאות
> סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה


> תמיכה בתכנית הרצה בתחומי התחבורה

מסלול זה, התומך בתכניות הרצה (״פיילוטים״) בתחומי התחבורה, משותף לרשות החדשנות,למשרד התחבורה ולמנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה. מטרת המסלול היא פיתוח ויישום טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשניות במערך התחבורה, שיקדמו את המצב התחבורתי ויפתחו את התעשייה הישראלית עתירת הידע, במטרה לייעל ולשפר את התחבורה בישראל ובעולם.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי התחבורה, שיקבלו במסגרת זו. תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו״פ המאושרות. תמיכה בשיעור חריג של 75% מהוצאות המו״פ המאושרות תינתן לתכניות בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור התחבורה בישראל. קיימת גם אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד משרד התחבורה בביצוע תכנית הרצה וקבלת התוויה רגולטורית ייחודית עבורו.

פרטים נוספים באתר >>  

> תמיכה בתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה

המסלול תומך בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה (״פיילוטים״) בתחומי הגנת הסביבה. זהו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה. מטרת המסלול היא פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק) ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטים, לשם פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להפחתת השימוש במשאבי טבע ו/או להפחתה בפליטות של מזהמים. צמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הגנת הסביבה בישראל באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה, שיקבלו במסגרת זו תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו“פ המאושרות. תמיכה בשיעור חריג של 75% מהוצאות המו״פ המאושרות תינתן לתכניות בעלות פוטנציאל לרמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה. יש אפשרות גם לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה וקבלת התוויה רגולטורית ייחודית עבורו.

פרטים נוספים באתר >>

> תמיכה בתכניות הרצה ותכניות מו״פ בתחומי הבריאות הדיגיטלית

זהו מסלול המשותף לרשות החדשנות, למשרד הבריאות ולמטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. מסלול זה תומך בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה (״פיילוטים״) בתחום הבריאות הדיגיטלית. מטרתו היא קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם באמצעות פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית ובחינת היתכנותן בקרב ארגוני הבריאות בישראל. כמו כן, מסלול זה מעודד היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבריאות הדיגיטלית בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) עבור פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל, או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם. חברות הפועלות במסלול זה יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו״פ המאושרות. תמיכה בשיעור חריג של 75% מהוצאות המו״פ המאושרות תינתן לתכניות בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

פרטים נוספים באתר >> 

> תמיכה בתכניות הרצה בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות

מסלול זה תומך בתכניות מו״פ ובתכניות הרצה (״פיילוטים״) באתרי חברות ממשלתיות. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר. מטרת המסלול היא פיתוח ובחינת טכנולוגיות המאפשרות ייעול הפעילות הכלכלית והביצועים העסקיים של החברות הממשלתיות באמצעות אתרי הרצה של חברות ממשלתיות רלוונטיות.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (אשר אינן חברות ממשלתיות) אשר יבצעו את המיזם שלהן באתרי החברות הממשלתיות או באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשותן. חברות אלה יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו״פ המאושרות. תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו״פ המאושרות תינתן לתכניות בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית.

פרטים נוספים באתר >>


> המשך מסלולי תמיכה:


> תמיכה לעידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

המסלול מעודד מו״פ למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. מטרת מסלול היא עידוד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים-חיזוק הידע ויכולת הפיתוח הטכנולוגי של התעשייה הישראלית בתחום החלל; צמצום פערי ידע מול השוק העולמי ושיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית בתחומים אלו, על אף האתגרים: הסיכון הטכנולוגי המשמעותי ועלויות הפיתוח הגבוהות, כמויות הייצור המוגבלות ויוקר המערכות.

המסלול מיועד לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע לשליטה וניווט לוויינים, כמו גם לחברות המפתחות מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים אלה או הקשורים בפעולת לוויינים לרבות התקנת גרסאות שונות של לוויינים ברי מכירה לייצוא. במסגרת מסלול זה, חברה ״גדולה״ (שהמחזור השנתי שלה גדול או שווה ל-100 מיליון דולר אמריקאי בשנה שקדמה להגשת הבקשה) תקבל מענק בשיעור של 50% מהוצאות המו״פ המאושרות לעומתה, חברה ״קטנה״ (שהמחזור השנתי שלה קטן מ-100 מיליון דולר אמריקאי בשנה שקדמה להגשת הבקשה) תקבל מענק בגובה 60% אם מדובר במו״פ העוסק במוצרים ומכלולים שמיועדים לקרקע, או מענק בגובה 85% אם מדובר במו״פ העוסק במוצרים ומכלולים המיועדים לפעולה בחלל.

פרטים נוספים באתר >> 

> תמיכה במחקר ופיתוח עסקי בחקלאות

מסלול הסיוע מופעל על ידי רשות החדשנות בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות. מטרת המסלול היא לעודד פיתוח מוצרים חקלאיים המיועדים למכירה ולייצוא.

המסלול מיועד לחברות ישראליות בתחומי החקלאות השונים כמו טיפוח זנים, זרעים, השבחת בעלי חיים ועוד. חברות הפועלות במסגרת זו יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו״פ המאושרות לפיתוח ציוד חקלאי או טכנולוגיה חקלאית עסקית חדשנית. חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

פרטים נוספים באתר >> 

> סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה

מסלול ייעודי לתמיכה רחבה בפרויקטים המבצעים התקנות מסחריות ראשונות של טכנולוגיות ישראליות חדשות. מסלול הסיוע מופעל על ידי רשות החדשנות בשיתוף פעולה עם מרכז ההשקעות ועם המשרד להגנת הסביבה. מטרת המסלול היא לעודד ביקוש לטכנולוגיות קלינטק ישראליות חדשניות ופיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע בתחום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה.

המסלול מיועד לגורמים המיישמים לראשונה טכנולוגיות ישראליות חדשות בתחומי התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה. חברות הפועלות במסגרת זו מקבלות תמיכה בשיעור של 40% מההתקנה.

פרטים נוספים באתר >>

מסלול לעידוד הקמת מרכזי מו“פ של חברות רב-לאומיות בתחומי הביו-טכנולוגיה והרפואה (פיילוט)

מסלול זה מאפשר לתאגידים תעשייתיים זרים גדולים-העוסקים בתחום הביו-טכנולוגיה או הרפואה-להקים או להרחיב את פעילות המו״פ והחדשנות הטכנולוגית שלהם בארץ, כמו גם את ניהול ותפעול שרשרת הערך העולמית בתחומים אלה. מלבד מטרה זו, מסלול זה מוצע על מנת להגדיל את מספר המועסקים בתאגיד בישראל, לרבות עובדים שאינם עובדי מו״פ.

סימנייה