דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

קרן המו"פ – תמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ועידוד חדשנות טכנולוגית

המסלול המרכזי המיועד לתמיכה במו"פ תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים חדשניים. קרן המו"פ, המעניקה את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח, מספקת תמיכה בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת, לכלל העסקים בישראל, על כל ענפיהם ובכל שלבי המו"פ. 

מטרת המסלול:

הקרן מעודדת חדשנות טכנולוגית ומציעה מסלולים ייעודיים ותמיכה בתחומים מגוונים כמו: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות מורכבות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק ועוד.

למי מיועד המסלול?​

> לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לשכלל תהליכי ייצור, לפתח או לשדרג מוצרים קיימים או בשלבי פיתוח מתקדמים הדורשים התאמות ושינויים טכנולוגיים והנדסיים במוצר שמפתחת החברה המגישה, בהתאם לתקנים ולצרכים של שוקי מדינות היעד.

מה מקבלים?

> תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו"פ המאושרות.
> חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%, ובאזור עוטף עזה לתוספת תמיכה של25%.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. היא משתתפת בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. על החברות הזוכות בהטבות להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

מו"פ חדשני בסיכון גבוה: הקרן מאפשרת עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי ויכולת חדירה לשווקים חדשים.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, הניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

פרטים נוספים באתר התכנית: קרן המו"פ

 

מסלול מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות

המסלול מאפשר לחברות גדולות להתמקד ביצירה ארוכת טווח של ידע חדש וטכנולוגיות תשתית המשמשות לפיתוח, לתכנון או לייצור של מוצרים חדשניים עתידיים.

מטרת המסלול:

עידוד ותמיכה במחקר ובפיתוח ארוכי טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה בפיתוח ידע תשתיתי שניתן ליישם בשורה של מוצרים לאורך זמן רב. תכניות מו"פ במסגרת ההסדר פטורות מתמלוגים. פרויקט המו"פ המוגש למסלול זה צריך לכלול תכנית מו"פ ארוכת טווח או שת"פ עם חברה ישראלית אחרת.

למי מיועד המסלול?ֿ

> לחברות ישראליות גדולות, המעסיקות למעלה מ-200 עובדים במו״פ או שתקציבן למחקר ופיתוח בישראל גדול מ-20 מיליון דולר. בנוסף,על מכירות החברה, כולל חברות בנות, לעלות על 70 מיליון דולר בממוצע לשלוש שנים או שסך הכנסות חברת האם שלה (המחזיקה בה בשיעור של 80% לפחות במישרין או בעקיפין) הוא למעלה מ-2.5 מיליארד דולר.
> לתכניות מו"פ טכנולוגיות טרום-תחרותיות ורב-מוצריות. 

מה מקבלים?

תמיכה כספית בשיעור של 20% עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכניות מחקר ופיתוח ארוכות טווח או לפרויקט מחקר ופיתוח בשת"פ עם חברה ישראלית אחרת.
> חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של10%.
> חברה נתמכת לא תחויב בתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

מענק כספי: המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.

מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח טכנולוגיות חדשניות המקנות לחברה יתרון תחרותי.

מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מעניק הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים ומציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות.

פרטים נוספים באתר: מסלול מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות 

סימנייה