דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מסלול יזמות צעירה

רשות החדשנות פועלת להכשרת דור העתיד של היזמים בישראל. בהפעלת מסלול זה נעזרת רשות החדשנות בגופים הפועלים לעידוד וחינוך נוער ליזמות עסקית. הגופים נבחרים באמצעות הליכים תחרותיים והמסלול מתנהל במתכונת חד-שנתית.

בשנת 2015 פורסם מכרז להפעלת "מסלול יזמות צעירה" עבור רשות החדשנות. עמותת יוניסטרים, הפועלת לעידוד ולחינוך נוער ליזמות עסקית, זכתה במכרז ונבחרה להפעיל את מסלול יזמות צעירה ברשות החדשנות באמצעות תכנית ייעודית הנקראת Start-Up Now.

מטרת המסלול: ​

עידוד וחינוך בני נוער להתנסות מעשית ביזמות עסקית, תוך הקניית כלים וידע שיסייעו להם להשתלב בעתיד בעולם היזמות.

למי מיועד המסלול?

> לגופים המעוניינים להנחיל את יסודות היזמות והחדשנות לתלמידי כיתות ז'-י"ב
המסלול מופעל במסגרות שונות: בתי ספר, מתנ"סים ורשויות מקומיות.

מה מקבלים?

במסגרת המסלול לומדים המשתתפים מושגים מעולם העסקים, הכלכלה והיזמות, מקימים חברה ומפתחים מיזם עסקי.
בני הנוער מתנסים הלכה למעשה בתהליך היזמות החל משלב הרעיון ועד לייצורו ולמכירתו.
התהליך מלווה על ידי עשרות אנשי עסקים בכירים מתחומים שונים, המסייעים לבני הנוער בפיתוח המיזם.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

העצמת בני הנוער: המסלול מיועד לאוכלוסיות מגוונות ולקהלים שונים שלא נחשפו לעולם היזמות. פעילות במסגרת מסלול זו מעצימה את בני הנוער המשתתפים בה ואת תחושת המסוגלות שלהם. המסלול מופעל בעיקר בדרום ובצפון הארץ עם דגש על אוכלוסיות הנמצאות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

מבט לעתיד: חשיפה לתכני המסלול ולמושגים מעולם היזמות, כמו גם ההיכרות עם אנשי העסקים המסייעים לבני הנוער בפיתוח המיזם העסקי, מאפשרות להם דריסת רגל בקהילת היזמות בישראל.

פרטים נוספים באתר התכנית: מסלול יזמות צעירה

 

המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות - קלינטק

המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות תומך במיזמי מחקר ופיתוח החל משלבי המחקר האקדמי, במיזמים טכנולוגיים בראשית דרכם ובביצוע בדיקות וניסויים למוצרים בשלבי פיתוח, ניסוי והדגמה. המרכז מופעל על ידי זכיין מהמגזר הפרטי בשילוב עם משקיע אסטרטגי ומרכז מחקר אקדמי. 

מטרת המסלול:

לסייע לחברות וליזמים המפתחים, או מעוניינים לפתח, מוצר בעל טכנולוגיה חדשנית שיש לו פוטנציאל כלכלי בתחומי האנרגיות המתחדשות. בנוסף, המסלול מיועד לצוותים שיכולים לבצע בעצמם את המו"פ המוצע, ברמה הניהולית והטכנולוגית. פעילות המרכז מתבצעת באזור חבל אילות תוך ניצול היתרונות הגיאוגרפיים והאקלימיים הייחודיים של אזור זה והתמיכה הממשלתית המוצעת מותנית בכך שהמיזם יוכל לתרום לפיתוח אזור חבל אילות.

למי מיועד המסלול?

לחברות וליזמים המעוניינים לבצע פרויקטים הדורשים מחקר ופיתוח טכנולוגי בתחומי אנרגיה מתחדשת. 
המרכז הטכנולוגי תומך במיזמים בתחומים הטכנולוגיים הרלוונטיים, כגון אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח, אנרגיה גיאותרמית, תחליפי נפט, התייעלות אנרגטית, רשת חכמה, אגירת אנרגיה ועוד.
> יזמים וחברות צעירות המעוניינים לפתח מיזמים טכנולוגיים בתחומי אנרגיה מתחדשת, חוקרים המעוניינים לבצע מחקר יישומי בתחומים אלו או חברות המעוניינות לבצע ניסויים בשטחי הניסוי והמעבדות במרכז.  יש לעיין ברשימת התנאים המלאה לפני הגשת הבקשה ובחירת המסלול.
התמיכה מתבצעת בשלושה מסלולים:

  • מסלול ראשוני: מימון ותמיכה בפעילות מו"פ יישומי בשיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה.
  • מסלול מתקדם: מימון ותמיכה במיזמים טכנולוגיים של חברות מתחילות בשלבי ה-Seed וה-Pre-Seed.
  • מסלול שטחי ניסוי: מימון ותמיכה בהדגמות ובניסויים בתחומי אנרגיה מתחדשת באמצעות הפעלת שטחי ניסוי ותשתיות נדרשות.

מה מקבלים?

בכל המסלולים זוכים המשתתפים לתמיכה טכנולוגית ומקצועית להשלמת הפרויקט מטעם צוות המרכז. ההטבה הכספית תלויה במסלול שבו מתבצעת הפעילות:

> מסלול ראשוני: תמיכה כספית בשיעור של 66% מהוצאות המו"פ המאושרות, לתקופת פעילות של עד שנתיים. במקרים מיוחדים תאושר הארכה של תקופת הפעילות בשנה ללא שינוי בהיקף ההטבה הכספית. מגישי בקשה המתקבלים למסלול הראשוני פטורים מתשלום תמלוגים לרשות החדשנות. 

> מסלול מתקדם:

  • תמיכה כספית בשיעור של 60% או 85% מהוצאות המו"פ המאושרות מטעם רשות החדשנות ומימון משלים ל-100% מהוצאות המו"פ המאושרות מטעם זכיינית המרכז - לתקופת פעילות של עד שנתיים.
    • לתמיכה של 60% מהוצאות המו"פ זוכות חברות צעירות קיימות, המצויות בראשית דרכן, אף אם נתמכו בעבר על ידי מסלולים אחרים של רשות החדשנות או כל מסגרת אחרת.
    • לתמיכה של 85% מהוצאות המו"פ זכאים אך ורק פרויקטים שלא זכו בעבר לתמיכה ממשלתית במסגרת מסלול תמיכה נוסף של רשות החדשנות או כל מסלול אחר, למעט המסלול הראשוני של המרכז הטכנולוגי.
  • התקציב המאושר לפרויקט הינו עד 2.5 מיליון שקלים. במקרים חריגים תאושר הארכה של תקופת הפעילות בשנה ללא שינוי בהיקף ההטבה הכספית.
  • על יזם או חברה הזוכים בהטבות במסגרת המסלול להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור ואם קיימות לחברה הכנסות.

> מסלול שטחי ניסוי: תמיכה כספית בשיעור של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות לתקופת פעילות של עד שנתיים, ללא צורך בתשלום תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

תמיכה כספית משמעותית למיזמים בתחומי האנרגיות המתחדשות: תקציב כולל של 98 מיליון שקלים השמור לתמיכה בפרויקטים, המופעלים במסגרת המרכז הטכנולוגי במהלך שבע שנות הזכיינות, ולהשקעות המשך של הזכיין בפרויקטים גם לאחר תקופת הפעילות במסגרת המרכז הטכנולוגי.

סיוע מגורם מומחה בתחומי האנרגיה המתחדשת: הפעילות מתבצעת בתמיכת זכיין בעל התמחות, ניסיון וקשרים עם שותפים אסטרטגיים וגורמי השקעה בתחומי האנרגיה המתחדשת.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות והמרכז הטכנולוגי, הניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

לפרטים וליצירת קשר:
המרכז לאנרגיות מתחדשות

דוא"ל: gil.shaki@innovationisrael.org.il
טלפון: 02-6662664 / 03-5118142

חברת "הון הטבע"
טלפון: 08-6371717 / 09-7715230
אתר: הון הטבע
דוא"ל: info@capitalnature.com

פרטים נוספים באתר התכנית: המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות

 

סימנייה