דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

מסלול תנופה

מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני לשלב המחקר והפיתוח, בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם. 

מטרת המסלול: 

סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

למי מיועד המסלול?

יזמים פרטיים
חברות חדשות הרשומות בישראל

מה מקבלים?

המענק הניתן במסגרת מסלול תנופה הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 שקלים לשנה + 100,000 שקלים לשנה נוספת. 
כספי המענק משמשים לבניית אב-טיפוס, להגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני, לרבות - חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר ותקורות). 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה? 

תנאים נוחים ליזם: היזם אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו או להקים חברה כתנאי לקבלת תמיכה במסגרת תנופה. היזם לא נדרש לוותר על זכויותיו במיזם.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת תנופה מאפשרת ליזם לבחון את כדאיות המיזם ומשקפת הבעת אמון מקצועית ואובייקטיבית בפוטנציאל הגלום במיזם - כך יכול היזם לגייס הון נוסף בסיוע המימון הראשוני.

המשכיות ברשות החדשנות: לאחר תקופת התמיכה במסגרת תנופה, רשאי המיזם לפנות לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים שמציעה רשות החדשנות.

פרטים באתר רשות החדשנות: מסלול תנופה

פיילוט: מסלול ויזות חדשנות ליזמים מחו״ל 

ויזת החדשנות תאפשר ליזמים זרים מרחבי העולם לפתח ולגבש את המיזמים הטכנולוגיים שלהם בישראל. בתחילת דרכו בישראל היזם הזר יתארח באחת מ-12 המסגרות התומכות המאושרות שנבחרו. מסגרת תומכת תספק ליזם הזר חשיפה לסביבת החדשנות בישראל, מרחב עבודה, תשתית טכנולוגית, תמיכה עסקית ולוגיסטית. 
מסלול זה יאפשר, לראשונה, ליזמים זרים לקבל ויזות עבודה במיזם שיקימו בישראל. במסגרת מסלול ויזת החדשנות יוכל היזם לשהות בישראל לתקופה של עד 24 חודשים שבה הוא יקבל תמיכה במסגרת מסלול תנופה של רשות החדשנות. בהמשך, אם המיזם יבשיל לכדי חברה, יוכל היזם הזר להגיש בקשה לתמיכה על ידי רשות החדשנות. לאחר קבלת האישור, יקבל היזם ויזת מומחה לשם עבודה בשכר במיזם, לתקופה של עד חמש שנים. 

 

מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית

מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית מיועד לסייע ליזמים בראשית דרכם הזקוקים לגישה לתשתיות ולמומחיות ייחודיים לצורך הוכחת היתכנות של רעיון טכנולוגי. הסיוע ניתן באמצעות מעבדות לחדשנות שיופעלו על ידי תאגידים תעשייתיים מובילים בתחומם.

מטרת המסלול: 

לספק ליזמים גישה לתשתית טכנולוגית ייחודית,להבנת השוק ולערוצי שיווק ומומחיות ייחודיים אשר אינם נגישים עבורם כיום לשם הוכחת היתכנות בדרך להפיכת הרעיון הטכנולוגי למוצר עסקי. בנוסף, מטרת המסלול היא לחזק ולקדם את כלכלת ישראל בכלל ואת התעשייה בפרט, בכך שתאפשר לתאגידים ישראליים שיפעילו מעבדה להיחשף לחדשנות, ולאלה הזרים תסייע לרקום יחסי גומלין עם סביבת החדשנות הייחודית של ישראל ולבסס נוכחות בארץ.

למי מיועד המסלול?

לתאגידים עסקיים המעוניינים להקים מעבדות לחדשנות.
> ליזמים בעלי רעיון טכנולוגי בתחומי הפעילות שבהן מתמחות המעבדות, הפועלות במסגרת המסלול,המעוניינים לבצע הוכחת היתכנות ולגבש את הרעיון לכדי מוצר עסקי.

מה מקבלים?

תאגידים תעשייתיים:
>פלטפורמה רחבה לשימוש התאגיד: המעבדה תשמש לצורך שיתופי פעולה עם חברות אחרות בתעשייה ובאקדמיה.
> מעבדה חדשנית בעלויות נמוכות: הרשות תממן 33% מהוצאות הקמת התשתית הטכנולוגית הנדרשת (50%בפריפריה), עד לתקרה של 4 מיליון שקלים, וכן תממן50% מהוצאות התפעול השוטף של המעבדה בכל שנה עד לתקרה של חצי מיליון שקלים.

חברות הזנק:
> מענק מימון אטרקטיבי: מענק בשיעור של 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של מיליון שקלים לתקופת פעילות של עד שנה.
> מערך סיוע מקיף מהמעבדה:
 מערך סיוע זה כולל תשתיות טכנולוגיות ייחודיות, סיוע בבדיקת ישימות עסקית, בביצוע פיילוט ובהתארגנות לשיווק, חשיפה לידע, מומחיות וקשרים למשקיעים, שותפים ולקוחות של התאגיד התעשייתי המפעיל את המעבדה. בנוסף, תספק המעבדה סינרגיה עם חברות דומות אחרות הנקלטות בה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

תנאים נוחים ליזם:היזם לא נדרש להקים חברה לפני שהמיזם אושר על ידי רשות החדשנות. המעבדה מספקת ליזמים את התשתית הטכנולוגית הדרושה להוכחת היתכנות.

הזדמנות לתאגידים תעשייתיים: חשיפה לאקו-סיסטם של החדשנות בישראל כמקור לצמיחה ולבניית האסטרטגיה העתידית של התאגיד. התאגידים לא נדרשים להשקיע כסף במיזמים.

פרטים נוספים באתר התכנית: מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית 

 

סימנייה