דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

חזרה

מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

תעשיית הייצור מתקשה להתמודד עם התחרות הגלובלית. רשות החדשנות מספקת תמריצים שהותאמו לתעשייה זו במטרה לעודד חדשנות במגזר זה.


מטרת המסלול:

לעודד מפעלי תעשייה מוטי ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, באמצעות ביצוע תכניות מו"פ שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי שיוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

למי מיועד המסלול?

> לתאגיד או מפעל תעשייתי שהתאגד במדינת ישראל, העונה על אחד מבין שני התנאים הבאים: 

1. לפחות 50% מהכנסותיו בשנה הקודמת הגיעו מייצור תעשייתי בענפי הטכנולוגיה:

  • המסורתית כגון: מזון, משקאות, טבק, טקסטיל, הלבשה, עור, עץ ומוצריו, נייר ומוצריו, דפוס.
  • המעורבת מסורתית כגון: גומי, פלסטיק, מתכת, קרמיקה, חומרי ביניין.


2. לפחות 50% מהכנסותיו בשנה הקודמת הגיעו מייצור תעשייתי בענפי הטכנולוגיה:

  • המעורבת-עילית כגון: כימיקלים, קוסמטיקה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות, כלי רכב, ציוד רפואי, דנטלי ואורטופדי. 
  • העילית כגון: תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני, מכשור אופטי, ייצור כלי טייס וחלליות.


> לתאגיד העונה על שני התנאים יחדיו:

  • מספר עובדי הייצור הוא לכל הפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות משלושה עובדים.
  • מספר עובדי המו“פ הוא לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

> חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר השתתפות במסלול יכולות לפנות לרשות החדשנות בבקשה לביצוע בדיקה מקדמית לשיוכן לתחומי התעשייה המסורתית.

מה מקבלים? 

> תמיכה בשיעור של 30% עד 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו: תוספת של 10% לתיקי מו"פ באזור פיתוח א' ותוספת של 10% אם לפחות 30% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במכון מחקר תעשייתי מוכר.

> הכרה בהוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי המסלול, כדוגמת: 

  • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
  • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אב-טיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
  • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 שקלים.
  • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק התוצרים, בהיקף של עד 15% מהתקציב המאושר.

> הטבות מיוחדות לחברות בשלושת תיקי המו״פ הראשונים המוגשים על ידן, המייצרות בארץ: 

לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו (למעט חברות תעשיית ייצור העילית) זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת של 1.3%.

הבהרה: חברות תעשיית ייצור העילית, כהגדרתן לעיל, אינן זכאיות להקלות בחובתן לתשלום תמלוגים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

תנאים מועדפים ומותאמים: מסלול זה מאפשר לכלל מפעלי התעשייה המסורתית תנאים מועדפים ומתאימים לצרכיהם, לצורך יישום תכניות לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות, המקנים לחברה יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.

הטבות לחברות בראשית דרכן במו"פ שמייצרות בארץ: המסלול מציע תנאים משופרים במיוחד ופטור מתמלוגים לחברות, הנמצאות בראשית דרכן במו"פ ומייצרות את מוצריהן בארץ, כדי להקל עליהן את קבלת ההחלטה האסטרטגית לכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח (בכפוף לאישור מועצת הרשות).

פרטים באתר רשות החדשנות: מו״פ בתעשיית הייצור - מופ״ת

 

 

מכינת מו"פ לתעשיית הייצור

המכינה היא כלי משלים שמפעילה רשות החדשנות לטובת תעשיית הייצור. כלי זה נועד לסייע לחברות שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או לחברות אשר פעילויות המו"פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה.

מטרת המסלול:

יצירת שינוי ממוקד חדשנות בחברות מענפי תעשיית הייצור, אשר יעצים את כושר התחרות של החברות המשתתפות. הציפייה היא כי חברות המשתתפות במכינה יגיעו בסיומה לכיוון והגדרה ברורה של החדשנות אליה הן מכוונות. במידת הצורך תתאפשר השתלבות פשוטה יותר באחד או יותר ממסלולי התמיכה במו״פ ההמשכיים והמקיפים יותר של רשות החדשנות.

למכינה ארבעה מסלולי משנה:

1.מסלול תמיכה בסיסי:מטרתו לסייע בגיבוש מוצרים או תהליכים חדשים. במסלול זה יועץ טכנולוגי יסייע למבקש לבצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות חדשניים.

2. מסלול לבדיקת היתכנות טכנולוגית: במסלול זה יבוצע תהליך של בדיקת היתכנות טכנולוגית בהובלת יועץ טכנולוגי, שיסייע למבקש בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים.

3. מסלול לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור: במסגרת מסלול זה, היועץ ינתח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל בתהליך הייצור ויסייע בגיבוש המלצות לפתרון.

4. מסלול לשיפור תהליך הייצור: היועץ ינתח את תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור.

למי מיועד המסלול?

לתאגיד תעשייתי ישראלי העונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:

> מרבית הכנסתו מגיעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. ענפים אלה כוללים, בין היתר, את התחומים הבאים: מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות.

> מרבית ההכנסות מגיעות מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, ביניהן: כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות. בנוסף, מספר עובדי הייצור בתאגיד הוא לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות משלושה עובדים; ומספר עובדי המו״פ בו הוא לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

מה מקבלים?

> תמיכה בשיעור של 66% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 75,000 שקלים), ותמיכה בשיעור של 75% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 100,000 שקלים) עבור אזור פיתוח א‘.

> התמיכה כוללת את שכר היועץ, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר יועצים טכנולוגיים נוספים והוצאות שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

זיהוי הפערים הטכנולוגיים: חברה הפונה למכינת המו״פ תקבל יעוץ מקצועי שיסייע לה לזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיה הנוכחיות, לאתר כיווני פיתוח אפשריים, לזהות כשלים בהליך הייצור, לשפר את תהליך הייצור ולהכינה במידת הצורך לקראת ביצוע תכנית מו״פ מקיפה יותר (גם בתמיכתה של רשות החדשנות).

פרטים נוספים באתר התכנית: מכינת מו"פ לתעשיית הייצור

 

 

סימנייה