דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

חזרה

הזירה החברתית-ציבורית

הזירה החברתית-ציבורית מתמקדת ברתימת חדשנות טכנולוגית לטובת פתרון בעיות מהותיות בחברה ובמגזר הציבורי בישראל ובפיתוח מענים למחסור בכוח אדם מיומן בתעשייה עתירת הידע על ידי הגדלה וגיוון של מעגל המועסקים בתעשייה זו.

תכניות הזירה בהון אנושי תומכות בערוצי הכשרה וכניסה לתעשייה, בדגש על אוכלוסיות יעד עם פוטנציאל גבוה בארץ ובחו״ל, בתמיכה ביזמות של מיעוטים ובחדשנות טכנולוגית המסייעת בקידום מטרות אלו. תכניות הזירה במו״פ חברתי-ציבורי מציעות כלי תמיכה ייחודיים למיזמים הפותרים בעיות חברתיות וציבוריות (כגון טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות), ופועלת ע״פ עיקרון ״שורת הרווח הכפול״ לבחינת אימפקט חברתי, טכנולוגי ועסקי.

תפקיד רשות החדשנות בזירה זו הוא זיהוי צרכים אלה ברמה הלאומית ותיווך ביניהם לבין קהילת היזמים הישראלית על ידי עידוד ויצירת ביקוש לפתרונות טכנולוגיים. הזירה פועלת בהתאם לעיקרון ״שורת הרווח הכפול״ ומתחשבת ברווח החברתי הנוצר במיזם, לצד הרווח הכלכלי שלו.

בנוסף, הזירה החברתית-ציבורית מתמודדת עם אתגר חברתי משמעותי - גיוון המועסקים בתעשיית ההיי-טק בכלל, ושילוב החרדים והערבים בהיי-טק בפרט.

קהלי יעד:

  • חברות וארגונים העוסקים בפיתוח הון אנושי מיומן לתעשיית ההיי-טק
  • חברות וארגונים העוסקים בגיוון תעסוקתי ובקידום נשים ואוכלוסיות יעד להיי-טק ויזמות
  • חברות, יזמים ומלכ״רים המפתחים פתרונות טכנולוגיים לאתגרים ציבוריים וחברתיים

המסלולים בזירה החברתית-ציבורית: 

לפרטים וליצירת קשר:

הזירה החברתית-ציבורית
דוא"ל: SC@innovationisrael.org.il

סימנייה