דילוג לתוכן

אינסוף אפשרויות לקידום החדשנות שלך

חזרה

רשות החדשנות

רשות החדשנות מופקדת על מדיניות החדשנות בישראל. הרשות היא גוף ציבורי, עצמאי ונטול אינטרסים, הפועל למען מערכת החדשנות בישראל והמשק כולו. תפקידה לטפח ולפתח את משאב החדשנות בישראל, תוך יצירת תשתיות וחיזוק היסודות המבניים המספקים את המסגרת לתמיכה בתעשיית הידע כולה.

מתוקף כך, רשות החדשנות מייעצת לממשלה ולוועדות הכנסת בכל הקשור למדיניות החדשנות בישראל. הרשות עוקבת אחר התהליכים השונים, מנתחת את השינויים בסביבת החדשנות הטכנולוגית בישראל ובחו"ל, ויוצרת שיתופי פעולה עם רשויות מוסמכות אחרות כדי לסייע בקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה ובמשק הישראלי.

מערכת החדשנות היא מערכת כלכלית מורכבת המשתנה במהירות רבה ביותר. על מנת לשרת את לקוחותינו באופן המיטבי אנו שואפים כל העת להתאים את כלי התמיכה שלנו לאתגרים המשתנים של התעשייה עתירת הידע בישראל. בהתאם, אנו מגבשים ומפעילים מגוון כלים ייעודיים לחברות בתעשייה, תוך קידום יוזמות חדשניות המאפשרות ליישם מדיניות זאת. כל זאת, כדי להבטיח פיתוח מתמשך של היקף הפעילות והמו"פ הטכנולוגי בישראל.

חזון הרשות הוא להביא לשגשוג כלכלי באמצעות חדשנות טכנולוגית
חזון זה נחלק לשני חלקים המשלימים זה את זה: שימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית, בד בבד עם "משיכה למעלה" של כלל המשק באמצעות חדשנות טכנולוגית. חזון זה הוא, לשיטתנו, התכנית העסקית היחידה הרלוונטית לכלכלה הישראלית. המשק הישראלי קטן יחסית ורחוק מהשווקים הגדולים, אך למרות חסרונות אלה הוא נהנה מתרבות יזמית, מתשתית טכנולוגית ומהון אנושי המאפשרים לו לצמוח על בסיס חדשנות.

מטרות ותפקידים:

אחריות על פיתוח תשתית החדשנות בישראל: פיתוח תעשייה עתירת מדע, תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים בישראל.

שימור המעמד הבינלאומי של ישראל כ"אומת הסטארט-אפ": יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; יצירת תשואה עודפת למשק ועידוד הצמיחה.

חלוקת מענקים ותמיכה תקציבית למו"פ טכנולוגי-חדשני: הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל; שיפור מאזן התשלומים של מדינת ישראל על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה כתוצר לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה.

חיבור המשק הישראלי לתעשיית החדשנות הגלובלית: ייזום וביסוס הסכמים בינלאומיים עם מדינות ותאגידים רב-לאומיים לקידום מטרות החוק בהיבטי שת"פ בינלאומי בתחום המו"פ או החדשנות.

קידום והנעת תהליכים, חוקים ורפורמות בממשלה והנעת מהלכים גדולים בשיתוף ציבורי ופרטי.

מבנה הרשות:

הגשמת מטרות אלה מחדדת ומדייקת את אסטרטגיות הפעולה של רשות החדשנות: מוכוונות משימה ולקוח, ריכוז הידע והכלים תחת גוף אחד, הרחבת ארגז הכלים, הרחבת היריעה מעבר למו"פ ועבודה במתכונת של "זירות חדשנות" שכל אחת מהן מתמחה בקהל יעד מסוים, מפתחת ומספקת מענים ייעודיים לאתגריו.

למען היזמים ואנשי תעשיית ההיי-טק:

רשות החדשנות יצרה והקימה מערך משוכלל של זירות חדשנות פעילות הממוקדות במתן פתרונות אופטימליים לצרכים המשתנים. מערך מסועף זה מציע מענה מקיף לצרכי האקו-סיסטם של החדשנות בישראל.

זירות החדשנות הן:

זירת הזנק (עם מסלולים כגון: החממות הטכנולוגיות, חברות מתחילות ותנופה), זירת חברות בצמיחה (קרן המו“פ), זירת תשתיות טכנולוגיות (מסלולים – קמי"ן, מאגדים, מגנטון, נופר, מימ“ד), זירת ייצור מתקדם, המערך הבינלאומי והזירה החברתית-ציבורית. זירות אלה סוללות בפני היזמים והתעשיינים דרכים מגוונות ומותאמות לקידום, ליישום ולמימוש רעיונות המו"פ החדשניים שלהם, בשלבים השונים. 

 

מדינת ישראל תמכה לאורך השנים בהתפתחותו של אקוסיסטם חדשנות משגשג באמצעות עידוד מו"פ בתעשייה בכלים שונים. מדיניות החדשנות הממשלתית הביאה להישגים רבים, וכיום ישראל היא מרכז חדשנות מוביל, והיא מתגאה ברוח יזמית יוצאת דופן, בהשקעה נרחבת במו"פ במגזר העסקי, במחקר מדעי מתקדם ובסביבת הון סיכון מפותחת. רשות החדשנות עוקבת אחר התפתחות אקוסיסטם החדשנות בישראל ומעדכנת בהתאם את המדיניות שלה ואת כלי התמיכה שלה בתעשייה. חטיבת אסטרטגיה וכלכלה ברשות מספקת תמיכה מתמשכת לתהליכים אלו, באמצעות פעילויות מחקר, תכנון, הערכה ובקרה תקציבית. 


סימנייה