רשות החדשנות מופקדת על מדיניות החדשנות בישראל. הרשות היא גוף ציבורי, עצמאי ונטול אינטרסים, הפועל למען מערכת החדשנות בישראל והמשק כולו. תפקידה לטפח ולפתח את משאב החדשנות בישראל, תוך יצירת תשתיות וחיזוק היסודות המבניים המספקים את המסגרת לתמיכה בתעשיית הידע כולה.

מתוקף כך, רשות החדשנות מייעצת לממשלה ולוועדות הכנסת בכל הקשור למדיניות החדשנות בישראל. הרשות עוקבת אחר התהליכים השונים, מנתחת את השינויים בסביבת החדשנות הטכנולוגית בישראל ובחו"ל, ויוצרת שיתופי פעולה עם רשויות מוסמכות אחרות כדי לסייע בקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה ובמשק הישראלי.

מערכת החדשנות היא מערכת כלכלית מורכבת המשתנה במהירות רבה ביותר. על מנת לשרת את לקוחותינו באופן המיטבי אנו שואפים כל העת להתאים את כלי התמיכה שלנו לאתגרים המשתנים של התעשייה עתירת הידע בישראל. בהתאם, אנו מגבשים ומפעילים מגוון כלים ייעודיים לחברות בתעשייה, תוך קידום יוזמות חדשניות המאפשרות ליישם מדיניות זאת. כל זאת, כדי להבטיח פיתוח מתמשך של היקף הפעילות והמו"פ הטכנולוגי בישראל.

חזון הרשות הוא להביא לשגשוג כלכלי באמצעות חדשנות טכנולוגית
חזון זה נחלק לשני חלקים המשלימים זה את זה: שימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית, בד בבד עם "משיכה למעלה" של כלל המשק באמצעות חדשנות טכנולוגית. חזון זה הוא, לשיטתנו, התכנית העסקית היחידה הרלוונטית לכלכלה הישראלית. המשק הישראלי קטן יחסית ורחוק מהשווקים הגדולים, אך למרות חסרונות אלה הוא נהנה מתרבות יזמית, מתשתית טכנולוגית ומהון אנושי המאפשרים לו לצמוח על בסיס חדשנות.

מטרות ותפקידים:
> אחריות על פיתוח תשתית החדשנות בישראל:
פיתוח תעשייה עתירת מדע, תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים בישראל.
> שימור המעמד הבינלאומי של ישראל כ"אומת הסטארט-אפ": יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; יצירת תשואה עודפת למשק ועידוד הצמיחה.
> חלוקת מענקים ותמיכה תקציבית למו"פ טכנולוגי-חדשני: הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל; שיפור מאזן התשלומים של מדינת ישראל על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה כתוצר לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה.
> חיבור המשק הישראלי לתעשיית החדשנות הגלובלית: ייזום וביסוס הסכמים בינלאומיים עם מדינות ותאגידים רב-לאומיים לקידום מטרות החוק בהיבטי שת"פ בינלאומי בתחום המו"פ או החדשנות.
> קידום והנעת תהליכים, חוקים ורפורמות בממשלה והנעת מהלכים גדולים בשיתוף ציבורי ופרטי.

מבנה הרשות:
הגשמת מטרות אלה מחדדת ומדייקת את אסטרטגיות הפעולה של רשות החדשנות: מוכוונות משימה ולקוח, ריכוז הידע והכלים תחת גוף אחד, הרחבת ארגז הכלים, הרחבת היריעה מעבר למו"פ ועבודה במתכונת של "זירות חדשנות" שכל אחת מהן מתמחה בקהל יעד מסוים, מפתחת ומספקת מענים ייעודיים לאתגריו.

למען היזמים ואנשי תעשיית ההיי-טק:
רשות החדשנות יצרה והקימה מערך משוכלל של זירות חדשנות פעילות הממוקדות במתן פתרונות אופטימליים לצרכים המשתנים. מערך מסועף זה מציע מענה מקיף לצרכי האקו-סיסטם של החדשנות בישראל.

זירות החדשנות הן:
זירת הזנק (מסלול החממות הטכנולוגיות, חברות מתחילות, מסלול תנופה), זירת חברות בצמיחה (קרן המו”פ), זירת תשתיות טכנולוגיות (מסלולים  – קמי"ן, מאגדים, מגנטון, נופר, מימ"ד), זירת ייצור מתקדם, המערך הבינלאומי והזירה החברתית-ציבורית. זירות אלה סוללות בפני היזמים והתעשיינים דרכים מגוונות ומותאמות לקידום, ליישום ולמימוש רעיונות המו"פ החדשניים שלהם, בשלבים השונים.

 

זירת הזנק:
זירת הזנק מציעה כלים ייחודיים לתמיכה בשלבי ההתפתחות הראשונים של מיזמים טכנולוגיים. כלים אלה מסייעים לחברות הזנק וליזמים בתחילת דרכם לפתח את הרעיון הטכנולוגי החדשני שלהם, כבר בשלב ה-Pre-Seed או המו"פ הראשוני, להפוך אותו למציאות ולסייע לו להגיע לאבן דרך מימונית משמעותית (Fundable Milestone).

המסלולים בזירת ההזנק ערוכים לקהלי היעד הבאים:
יזמים בעלי רעיון חדשני (Pre-Seed)
חברות הזנק בתחילת דרכן

 

זירת חברות בצמיחה:
זירת חברות בצמיחה מפעילה מגוון רחב של מסלולים המקדמים חדשנות טכנולוגית של חברות בשלבי צמיחה ושל חברות בוגרות. זירה זו תורמת לקידום ולשימור התחרותיות וההובלה הטכנולוגית של החברות ולהגדלת קצבי הצמיחה והפוטנציאל שלהן. המסלולים בזירת חברות בצמיחה מותאמים לקהלי היעד הבאים:
חברות היי-טק בשלבי צמיחה במכירות
חברות היי-טק בוגרות הפונות לאפיקי צמיחה מוטת חדשנות טכנולוגית ו/או מבקשות השתתפות במימון מחקר ופיתוח חדשניים

 

זירת תשתית טכנולוגית:
זירת תשתית טכנולוגית מתמקדת בשיתופי פעולה בין התעשייה לאקדמיה המניבים טכנולוגיות מתקדמות ותוצרים חדשניים. המסלולים בזירה זו מקדמים שיתופי פעולה, חילופי ידע וניסיון ופיתוח של ידע גנרי פורץ דרך, על ידי קבוצה משולבת של חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. מסלולים אלה פועלים לחיזוק היתרון הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל בתחרות העזה בשווקים הבינלאומיים. המסלולים בזירת התשתית הטכנולוגית מותאמים לקהלי היעד הבאים:
חוקרים באוניברסיטה שרוצים להפוך את התגליות שלהם למוצר
מוסדות מחקר אקדמיים שמחפשים כיווני מחקר חדשים ויישומיים לתעשייה
תאגידים תעשייתיים המעוניינים בפיתוח מוצרים חדשניים

 

זירת ייצור מתקדם:
זירת הייצור המתקדם מתמקדת ביישום הליכי מו"פ וחדשנות בחברות התעשייה היצרנית במטרה לחזק את כושר התחרות שלהן בזירה הגלובלית ולשפר את הפריון בענפי תעשייה אלו. המסלולים בזירה זו מזניקים קדימה את התעשיות מוטות הייצור ומעודדים את בעלי המפעלים, בעיקר קטנים ובינוניים, לפתח מוצרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים למימוש מטרות אלו. המסלולים בזירת הייצור המתקדם מותאמים לקהלי היעד הבאים:
מפעלי תעשייה ישראליים שפעילותם העיקרית יצרנית במהותה, הפועלים בענפי תעשיות הטכנולוגיה המסורתית והמעורבת המסורתית
מפעלי תעשייה ישראליים שיש להם לפחות קו ייצור אחד פעיל ושהם בעלי מאפיינים מובהקים של חברה תעשייתית מוטת ייצור - שיעור גבוה של פעילות ייצור, שיעור נמוך של פעילות מו"פ, תשתיות מו"פ ברמה נמוכה, היעדר קניין רוחני משמעותי ועוד

 

זירה חברתית-ציבורית:
הזירה החברתית-ציבורית מתמקדת בשיפור הפריון באמצעות חדשנות טכנולוגית בסקטור הציבורי ובקרב ארגונים חברתיים. בנוסף, הזירה אמונה על מחקר ופיתוח שמטרתם להתמודד עם אתגרים בתחומים חברתיים וסביבתיים, ובכללם גיוון האוכלוסיות המועסקות בתעשייה עתירת הידע ויצירת פתרונות טכנולוגיים מתאימים לאוכלוסיות מוחלשות בארץ ובעולם. המסלולים בזירה החברתית-ציבורית מותאמים לקהלי היעד הבאים:
חברות ומלכ"רים המעוניינים לפתח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
יזמים המעוניינים לפתח מוצרים ושירותים חדשניים שייתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי

 

המערך הבינלאומי:
המערך הבינלאומי אמון על יצירת גשרים לשווקים בינלאומיים חדשים, בניית פלטפורמות לשיתופי פעולה במו"פ חדשני ומשיכת שחקנים זרים אסטרטגיים לישראל תוך יצירת יתרונות תחרותיים לתעשייה הישראלית בשוק הגלובלי. יוזמות אלה מתאפשרות באמצעות מערך הסכמים לשיתופי פעולה וקרנות דו-לאומיות המסייעים בקידום יוזמות חדשנות עם שותפים בינלאומיים ובתמיכה בפרויקטים משותפים של מו"פ תעשייתי.

פעילות המערך הבינלאומי הינה רוחבית וחוצת-זירות, כך שקהלי היעד ממרבית הזירות יכולים ליהנות מרשת ההסכמים, התכניות והקשרים הבינלאומיים שהמערך הבינלאומי יוצר ומתחזק עבור התעשייה. המערך הבינלאומי מתפקד כגשר בין כלכלות ותרבויות עסקיות, ופעילותו מופנית ללקוחות ישראלים וזרים כאחד:
> לקוחות זרים: גורמי ממשל, חברות מו"פ, תאגידים רב-לאומיים, משקיעים זרים ועוד
> לקוחות ישראלים:
יזמים וחברות ישראליות שמחפשות סיוע מקצה לקצה בחדירה לשווקים זרים
- גופים אקדמיים, עמותות, רשויות מקומיות ובתי חולים המבקשים לחבור למאגדי מחקר, קבוצות מחקר ופלטפורמות דומות
- ממשלת ישראל: אשר מטעמה מפעילה רשות החדשנות (באמצעות המערך הבינלאומי) הסכמי שת"פ עם ממשלות זרות וגופי מימון בחו"ל